Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 24. 8. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 24. 8. 2007

Vydáno: 24.8.2007
Tisk článku
Druhé kolo žádostí o podporu z PRV odstartuje v září
Program rozvoje venkova (PRV) a další programy Evropské unie patří k nejvýznamnějším podporám, které pomohou rozvinout podnikatelskou činnost zemědělcům a zkvalitnit život na českém venkově. Druhé kolo žádostí o podporu z PRV odstartuje v září.
 
Na dnešním semináři Podpory pro venkov, který byl součástí odborného doprovodného programu výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, význam PRV zdůraznil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Program rozvoje venkova ČR byl spolu se švédským programem schválen Evropskou komisí jako první program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 ze 27 členských zemí a celkového počtu více než 90 programů.
„Ministerstvo zemědělství klade maximální důraz na informovanost veřejnosti o PRV jakožto hlavním finančním nástroji resortu. Od počátků vzniku programu jsme dbali na to, aby podpora z programu byla vyvážená jak pro zemědělství tak pro rozvoj života na venkově,“  uvedl ministr Petr Gandalovič.
Od 9. do 20. června letošního roku proběhlo první kolo žádostí, které se týkalo opatření Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců a Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Podle Gandaloviče byl ze strany žadatelů o podporu vysoký zájem, celkově bylo předloženo více než 1.300 žádostí, na které budou čerpány prostředky o celkové částce téměř 2 mld. korun.
Druhé kolo žádostí bude vyhlášeno v září, přičemž plánovaný příjem žádostí se uskuteční v říjnu.
Příjem žádostí se bude týkat naprosté většiny opatření PRV, jenž nebyla vyhlášena v rámci kola prvního, konkrétně:
                        I.1.2. Investice do lesů
                        I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
                        I.3.4 Pozemkové úpravy
                        I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost
                        III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
                        III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
                        III.l.3 - Podpora cestovního ruchu
                        III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
                        III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
                        III.3.1 Vzdělávání a informace
                        IV.1.1. - Místní akční skupina
                        IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 
 
 
Pro rok 2008 a následující připravuje MZe společně se SZIFem harmonogram pravidelných termínů příjmů žádostí, aby žadatelé měli možnost s dostatečným předstihem plánovat své investiční akce. Bude pokračovat proces zjednodušování administrace např. prostřednictvím kontroly řady údajů v registrech a databázích státních úřadů tak, aby žadatel nemusel předkládat tyto dokumenty v listinné podobě
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021