Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 27. 4. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 27. 4. 2007

Vydáno: 30.4.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Těm, kdo odebírají vodu bez povolení, slibuje nový předpis mírnější zacházeníZpráva tiskové mluvčí T. Králové
 
Omezit sankce těm, kteří dosud odebírali vodu ze studní neoprávněně, ale mají snahu vše uvést do souladu se zákonem. To je cílem nového předpisu, který vznikl z iniciativy ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Jde o Společný metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v případě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně.
„Podle nového pokynu by měly vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí postupovat velmi citlivě, případ od případu a místo pokut ukládat pouze napomenutí, nebo od sankce zcela upustit. Vždy je třeba vzít v úvahu snahu těch, kteří chtějí vše uvést do pořádku,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Finanční postih by pak měly kompetentní orgány volit až jako krajní řešení. Pokuty jsou na místě u nejzávažnějších prohřešků, kdy dochází k ohrožení zájmu společnosti, a pouhé projednání přestupku nebo napomenutí by zjevně nepostačilo k nápravě,“ doplnil ministr.
Jedním ze základních principů nového pokynu je ochrana práv nabytých v dobré víře.Náklady řízení při udělování příslušného povolení k odběru vod by přitom měly být buď prominuty, nebo sníženy na minimum.
Metodický pokyn nabyl účinnosti 26. dubna 2007 a platí do 1. ledna 2009. Je to dokonce o jeden rok déle, než zaniknou vybraná povolení k nakládání s vodami, tj. k 1. lednu 2008.
„Obě ministerstva a příslušné orgány mají maximální snahu poskytnout žadatelům o povolení k odběru vod dostatečný čas na to, aby nakládání s vodami uvedli do souladu s platnou legislativou,“ vysvětlil vstřícný postoj státní správy ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021