Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 29. 10. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 29. 10. 2007

Vydáno: 29.10.2007
Tisk článku
Novela zákonů o zemědělství a o SZIF usnadní život podnikatelům

Novelu zákona o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), kterou dnes předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič, vláda schválila. Podstatou novely jsou ustanovení o možnosti prominout podnikatelům penále za nedodržení rozpočtové kázně a ustanovení týkající se vrácení dotace z prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a penále Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. V otázce možných postupů transformace Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF), novela doporučuje zachování současné formy akciové společnosti stoprocentně vlastněné státem, především proto, že neexistuje jiný subjekt, který by převzal činnost a závazky PGRLF.

 

Podle ministra Gandaloviče se jedná o v podstatě technickou úpravu, kterou veřejnost přímo nepocítí, s výjimkou úprav v problematice odpuštění penále za porušení rozpočtové kázně. „Předkládaný návrh nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani nepřinese administrativní zátěž podnikatelům,“ vysvětluje ministr Gandalovič. „Naopak umožní podnikatelům v oblasti zemědělství a rybolovu promíjet penále za porušení rozpočtové kázně tím, že bude vyjmuto z režimu de minimis, tzn. že výše odpuštěných penalizací nebude limitovaná jako dosud třemi tisíci euro na období tří let pro jednoho příjemce.“

 

Návrh zákona byl předložen jako iniciativní materiál mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 k řešení časové naléhavých změn obou zákonů.

 

Z návrhů možných postupů transformace PGRLF, a.s se ukazuje jako nejvhodnější zachování současné formy akciové společnosti, která je stoprocentně vlastněna státem, zejména s ohledem na poskytnuté bankovní garance a dlouhodobé podpory úroků v řádu mld. Kč. do roku 2027. Důvodem je skutečnost, že neexistuje jiný subjekt (organizační složka státu, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, apod.), který by byl schopen převzít činnost a závazky PGRLF, a.s.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021