Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 8. 10. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 8. 10. 2007

Vydáno: 8.10.2007
Tisk článku
Startuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova.
3,635 mld. korun je vyčleněno pro druhé kolo pro podávání žádostí o dotace z programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil dnes na tiskové konferenci termín příjmu žádostí, který potrvá do 26. listopadu. Podporovaná opatření zahrnují pozemkové úpravy, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům nebo obnovu a rozvoj vesnic. Dostane se i na rozvoj cestovního ruchu na venkově, ochranu tamního kulturního dědictví a vzdělávání farmářů. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje dnešním dnem druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro opatření osy I a III a dále první kolo pro příjem žádostí osy IV  LEADER.
Na druhé kolo příjmu žádostí pro opatření osy I a III je celkem alokována částka téměř 4,1 mld Kč z veřejných prostředků.
Žadatelé mohou žádosti předkládat do 26. listopadu 2007 13.00 hodinna sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III resp. osa IV).
Obdobně jako pro první kolo příjmu žádostí ministr zemědělství schválil výjimku týkající se stavebního povolení.
Žadatel odchylně od ustanovení kapitoly 5 Obecné části Pravidel „Žádost o dotaci“ a příslušných ustanovení Specifické části Pravidel, zejména pak seznamu „povinných příloh“ předkládá při registraci žádosti platné, ale ne pravomocné stavebního povolení. Na regionální odbor SZIF jej předkládá ve lhůtě 42 dnů od zaregistrování žádosti.
 
Jelikož do 42 denní lhůty pro administrativní kontrolu (vyplývá z kapitoly 5 Obecné část Pravidel) ze strany SZIF v případě 2. kola příjmu žádostí spadá období Vánočních svátků, povolil ministr zemědělství prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu na 49 dní.
 
V rámci druhého kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:
-          opatření I.1.2 Investice do lesů
o       Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 330 mil. Kč[1] z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD[2] a spolufinancování z národního rozpočtu.
 
-          opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 476 mil. Kč
 
-          opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 755 mil. Kč
 
-          opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 49 mil. Kč
 
-          opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 111 mil. Kč
 
-          opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 371 mil. Kč
 
-          opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 309 mil. Kč
 
-          opatření III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
-          podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 778 mil. Kč
 
V rámci příjmu projektů pro podopatření III.2.1.1 záměr b) budou přijímány pouze ty projekty, které splní podmínku nákladové efektivnosti dané podílovým ukazatelem nákladů akce vztažených k počtu osob řešených danou akcí do výše 100.000 Kč na řešenou osobu.
 
-          podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 185 mil. Kč
 
-          opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 222 mil. Kč
 
-          opatření III.3.1 Vzdělávání a informace
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 49 mil. Kč
 
 
 
Žadatelé v rámci opatření IV.1.1 tzn. místní akční skupiny (MAS) předkládající svůj Strategický plán LEADER - mohou podávat žádosti po celých šest týdnů od 5. listopadu do 21. prosince 2007.
 
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 718 mil. Kč pro vybraných 48 MAS na období 2007-2013.
 
Předpokládaný objem finanční podpory pro příjemce v rámci  opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie pro vybraných 48 MAS činí zhruba 1.87 mld mil. Kč na období 2007-2013.
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Název RO SZIF
Adresa
Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe


[1] Výše částky v Kč je přepočtena dle aktuálního kursu EURO = 27,59 Kč
[2] European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021