Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe ČR 4. 4. 2007 do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Tisková zpráva MZe ČR 4. 4. 2007

Vydáno: 5.4.2007
Tisk článku
Novinky v oblasti ochrany zvířatZpráva tiskové mluvčí T. Králové
 Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jejíž návrh dnes schválila vláda, umožní rychleji a účinněji zasáhnout v případě týrání. Díky nové sankci – propadnutí zvířete – bude možné týrané zvíře majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči. Značně se tak zkrátí doba, po kterou by zvíře mohlo být týráno. Na návrh krajských veterinárních úřadů může zvíře odebrat obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Nová sankce vychází ze zkušeností s nyní platným zákonem, který povoluje pouze náhradní péči. V praxi to přináší problémy, kdy majitelé mnohdy nejsou ochotni platit péči za odebrané zvíře.
Cílem návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání je rovněž zajistit soulad s novým správním řádem. Zásadně se mění právní úprava přestupků a správních deliktů. Novinkou je nově vymezené postavení Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ).
„Tato komise bude odborným poradním orgánem. Veškerá rozhodovací pravomoc přechází na ministerstvo zemědělství, podklady pro správní rozhodnutí bude připravovat Ústřední komise pro ochranu zvířat. Tímto bude plně zaručen řádný průběh správního řízení podle nového správního řádu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Předsedu a členy ÚKOZ bude jako doposud jmenovat ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí z odborníků z příslušných ministerstev a organizací zabývajících se ochranou nebo chovem zvířat.
Návrh novely, kterou čeká projednání v Parlamentu, reaguje v národní legislativě na předpis Evropské unie týkající se ochrany zvířat při jejich přepravě. Oblast přepravy upravuje nařízení Rady č. 1/2005 platné od 5. ledna letošního roku. V českém právním řádu budou zakotveny například podmínky, za jakých přepravci převážející zvířata z komerčních důvodů získají odbornou způsobilost. Na požadavcích pro cestování se psy a kočkami se proti dosavadnímu způsobu nic nemění.
V návaznosti na evropské nařízení k ochraně zvířat při jejich přepravě se zavádějí tři nové poplatky – za žádost o povolení dopravce, za přijetí žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty a za přijetí žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku. Každý jednotlivý poplatek bude činit 200 korun.
 
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021