Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Tisková zpráva PK ČR 13. 6. 2007 do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Tisková zpráva PK ČR 13. 6. 2007

Vydáno: 15.6.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Evropská komisařka Mariann Fisher Boel možná přijede na Salimu


Zásadní problémy evropského i tuzemského potravinářství probírali s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel představitelé Potravinářské komory ČR (PK) a Stálého zastoupení ČR při EU ve středu 6. června na společném jednání v Bruselu. Jedním z výsledků je přitom i příslib komisařky navštívit mezinárodní potravinářský veletrh Salima v Brně v příštím roce. Komora přitom na jednání nastolila celou řadu problémů.

Například v rámci podpory exportu potravinářských produktů do třetích zemí PK navrhla, aby byly do seznamu podporovaných výrobků v daleko větší míře zahrnuty finální výrobky s vyšší přidanou hodnotou, nikoli převážně suroviny. „PK vysvětlila, že z minulosti mají s podporou exportu naši potravináři špatné zkušenosti a současně navrhla, aby byla pravidla pro export jasnější a průhlednější a odstranila se tak možnost subjektivního vlivu lidí, kteří o přijetí projektů rozhodují,“ uvedl k tomu prezident PK Jaroslav Camplík. Podle komisařky je sice tato myšlenka správná, na její realizaci ale podle ní chybí peníze. Podle PK nejde ale v problematice podpory exportu pouze o tuzemské problémy. Ředitel PK Miroslav Koberna poukázal mimo jiné na stanoviska nevládních evropských nadnárodních organizací – Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA), Výboru zemědělských organizací EU (COPA) a Všeobecné konfederace zemědělských organizací EU (COGECA), které současnou podobu podpory exportu hodnotí také kriticky. „Komora proto očekává, že k našim připomínkám paní  komisařka v budoucnosti přihlédne a věří, že struktura podporovaných výrobků se postupně změní, i na základě návrhů PK,“ konstatoval Koberna.


Komora také na uvedeném jednání vyjádřila obavy, že velké rozšíření výroby biopaliv může mít negativní vliv na růst cen některých potravinářských surovin, jako je řepka nebo obilí, a k jejich nedostatku pro potravinářský průmysl. To by ve svém důsledku znamenalo zdražení potravin na společném trhu a snížení naší konkurenceschopnosti při vývozu. Podle komisařky Fischer Boel ale v EU existuje ještě mnoho volné půdy, kde lze tyto plodiny pro biopaliva pěstovat, byť určité problémy s růstem cen připustila.


Diskuse se týkala také označování potravin. PK přitom navrhla, aby byly alespoň potraviny živočišného původu označovány tak, aby byla zřejmá země původu. Podle komisařky by ale byla proti takovému značení celá řada námitek, a jako kompromisní řešení navrhla označovat takové výrobky „vyrobeno v EU“. Tím by se podle ní eliminovaly případy dováženého zboží ze třetích zemí, neboť v takovém případě by nemohly být sloganem „vyrobeno v EU“ značeny.


Vedení PK také jednalo s komisařkou Fischer Boel o podpoře potravinářské vědy a výzkumu. „Upozornili jsme jí, že v současné době nejsou prostředky na vědu a výzkum k dispozici v takovém objemu jako v předchozích letech, a že je navíc obtížné se k nim dostat. Paní komisařka nejprve argumentovala tím, že na tyto účely je k dispozici více peněz, Komora jí ale upozornila, že jde o peníze na dobu sedmi let na rozdíl od dosavadního pětiletého období. Věda a výzkum týkající se potravin a zdravého životního stylu bude určitě náročný a drahý, a také potřebný,“ tvrdí Camplík.

Jednání PK s komisařkou Boelovou bylo podle představitelů potravinářů každopádně důležité. „Cílem přitom nebylo získat na místě nějaká rozhodnutí a opatření, šlo ale o to pokračovat v dialogu, se kterým jsme začali při návštěvě paní komisařky v ČR v minulém roce v Praze. Chtěli jsme jí také poskytnout některé informace, které se dotýkají českého a v některých případech i evropského potravinářského průmyslu,“ shrnuje smysl setkání na nejvyšší úrovni prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík.

Mgr. Zbyněk Boublík

Potravinářská komora ČR,
Federace výrobců potravin, nápojů
a zpracovatelů zemědělské produkce
vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice
108 03

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021