Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Tisková zpráva Rady EU - Dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám bylo dosaženo do kategorie

Aktuality > Aktuality

Tisková zpráva Rady EU - Dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám bylo dosaženo

Vydáno: 21.12.2018
Tisk článku
Autor: Rada EU
Informace PK ČR

Dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám bylo dosaženo, směrnice bude chránit veškeré dodavatele s celkovým obratem menším než 350 milionů €.

Po nedosažení dohody v rámci pátého trialogu EP, EK a Rady k návrhu směrnice o nekalých obchodních praktikách dne 12/12/2018 vypracovalo rakouské předsednictví (AT PRES) nový návrh kompromisního znění textu, který byl dne 19/12/2018 projednán v rámci mimořádného šestého jednání trialogu. Během trialogu dne 12/12/2018 požadovalo AT PRES, aby se směrnice vztahovala na dodavatele s obratem menším než 250 milionů €, Parlament ale požadoval ochranu pro všechny dodavatele s obratem do 500 milionů € (Komise navrhovala 50 milionů €). Nový návrh AT PRES projednávaný dne 19/12/2018 stanovoval hranici obratu 300 milionů €, během vyjednávání zástupců institucí byla hranice navýšena a odsouhlasena na 350 milionů €. Posuzován bude celkový roční globální obrat společnosti, společnosti budou posuzovány v rámci pěti skupin – společnosti do 2 milionů € obratu, společnosti s obratem mezi 2 miliony a 10 miliony €, společnosti s obratem mezi 10 miliony a 50 miliony €, společnosti s obratem mezi 50 miliony a 150 miliony €, a společnosti s obratem mezi 150 miliony a 350 miliony € obratu. Podle komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana bude dohoda chránit 97 % společností a 25 % produkce.

Dohodnuté znění směrnice nedává vnitrostátním orgánům povinnost ukládat pokuty v případě prokázaného výskytu nekalých obchodních praktik (NOP), členské státy jsou ale oprávněny sankce ukládat, pokud uznají za vhodné. Směrnice přímo zakazuje 10 NOP (tzv. „černé“ NOP), mezi které patří například čekací lhůty na zboží podléhající rychlé zkáze delší jak 30 dní; rušení objednávek na zboží podléhající rychlé zkáze na poslední chvíli; jednostranné změny smluvních podmínek; vyžadování poplatků, které nesouvisejí s prodejem zemědělských nebo potravinářských produktů; odmítání písemných smluv; zneužívání důvěrných informací; vybírání poplatků od dodavatele za plýtvání zemědělskými a potravinářskými produkty; platby za výrobky nepodléhající rychlé zkáze ve lhůtě delší než 60 dní; obchodně odvetná opatření vůči dodavateli v případě, že podal vůči odběrateli stížnost; či vybírání poplatků od dodavatele za stížnosti zákazníků. Vedle černých NOP směrnice zakazuje i šest tzv. „šedých“ NOP, které jsou směrnicí zakázány, ale u kterých se mohou dodavatelé s odběrateli předem výslovně dohodnout, že je v rámci svého obchodního vztahu povolí. Jedná se o vracení neprodaného zboží dodavatelům; vybírání poplatků od dodavatele za uskladnění či vystavování produktů; vybírání poplatků od dodavatele za propagaci výrobků v rámci slevových akcí; či účtování poplatků za marketingové kampaně.

Výsledná dohoda bude nyní schválena Zvláštním výborem pro zemědělství (SCA) a následně formálně přijata Radou a Evropským Parlamentem.

Tisková zpráva Rady EU viz níže.

Z01-nekalé_o_praktiky.pdf [45.00 KB]

 

Zdroj článku: PK ČR


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018