Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tonalin® TG 80: potravinová složka nového typu do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Zvláštní výživa > Výživa - Archiv> Zvláštní výživa> Výživa - Archiv

Tonalin® TG 80: potravinová složka nového typu

Vydáno: 25.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA k bezpečnosti potravinového složky na bázi konjugované linolové kyseliny (CLA).
Evropská komise požádala panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA), aby vzal do úvahy připomínky/námitky vědeckého charakteru, které poskytly členské státy, a opětovně posoudil Tonalin® TG 80 – olej bohatý na konjugovanou linolovou kyselinu (CLA) jako potravinovou složku nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97.
Tonalin® TG 80 obsahuje asi z 80 % dva izomery CLA: c9, t11 a t10, c12 v poměru 1:1. Tonalin® TG 80 se vyrábí ze saflorového (světlicového) oleje prostřednictvím trans-esterifikace etanolem.
Žadatel zamýšlí použít Tonalin® TG 80 jako složku nového typu do výrobků na bázi mléka, jogurtu a ovoce a do jiných nespecifikovaných výrobků. Výrobky jsou určeny pro dospělé jedince. Žadatel předpokládá denní příjem 4,5 g složky Tonalin® TG 80, což odpovídá 3,5 g CLA.
Žadatel poskytl údaje ze studií na zvířatech týkajících se absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece. Metabolismus probíhá standardním postupem, který je znám pro mastné kyseliny konzumované jako triacylglyceroly. Byla poskytnuta řada studií provedených ne na lidech se zaměřením na akutní, subchronickou, chronickou, geno- a reprodukční a vývojovou toxicitu a karcinogenitu CLA. Dostupné údaje z těchto studií nenaznačují riziko genotoxicity, reprodukční toxicity, karcinogenity nebo alergenity.
Na základě poskytnutých údajů došel panel NDA k závěru, že příjem 4,5 g přípravku Tonalin® TG 80 (odpovídá to 3,5 g CLA) denně po dobu šesti měsíců je bezpečný. Bezpečnost příjmu CLA po dobu delší než šest měsíců nebyla pro navrhované podmínky použití stanovena. Bezpečnost konzumace CLA osobami s diabetem typu 2 nebyla rovněž stanovena. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on the safety of “conjugated linoleic acid (CLA)-rich oil” (Tonalin® TG 80) as a Novel Food ingredient (pdf, 426 kB, 43 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021