Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Toxický vliv nanočástic do kategorie

Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Toxický vliv nanočástic

Vydáno: 3.4.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Výzkum prováděný v Saúdské Arábii poukazuje na vliv nanočástic Al203 na zvýšení mitochondriálně zprostředkovaného oxidačního stresu.

Používání nanomateriálů se v posledních desetiletích značně rozšířilo (včetně používání oxidu hlinitého), a to i do potravin. Přitom není dostatek informací o možných zdravotních účincích.

Výzkumníci v Saúdské Arábii sledovali vliv nanočástic Al203 na metabolický stres lidských mesenchymálníchkmenových buněk. Výsledky ukázaly vlivy závisející na dávce, a to včetně buněčné toxicity. Mitochondriální membránový potenciál v těchto buňkách se 24 h po aplikaci snižoval se zvyšováním koncentrace nanočástic Al203. Pomocí RT-PCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase) bylo monitorováno zvyšování metabolických  enzymů  cytochrom P450 1A (CYPIA) a cytochrom P450 reduktázy (POR) v reakci na oxidační stres a snižování antioxidačního enzymu superoxid-dismutázy (SOD). Dále byly pozorovány změny hladiny mRNA (jednovláknové kyselina ribonukleová), závisející na dávce Al203,u enzymů GSTM3 (glutathion-S-transferáza M3), GPX (glutathion-peroxidáza) a GSR (glutathion-reduktáza).

Výsledky jasně ukazují  na nanotoxikologický vliv nanočástic Al203 na mesenchymální kmenové buňky způsobený zvýšením oxidačního stresu.


Food Additives and Contaminants, Part A, 30, 2013, č. 1, s. 1-10
Objednávka kopie článku

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021