Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Toxoplazmóza u prasat do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Toxoplazmóza u prasat

Vydáno: 20.7.2008
Tisk článku
Ve snaze udržet chovy prasat prosté parazitického organismu Toxoplasma gondii je nezbytné provádět kvalifikovaný kontinuální boj s hlodavci.
Lelystad (aho) – Hlodavci hrají klíčovou roli v přenosu parazitického výtrusovce Toxoplasma gondii, životní cyklus toxoplazmy
jehož definitivním hostitelem jsou kočky. To jsou výsledky studie, kterou nyní zveřejnili nizozemští vědci v odborném časopise „Veterinary Parasitology“.
 
 
Vědci vybrali do studie čtyři biochovy prasat s prokazatelným výskytem krys a myší, u kterých mapovali výskyt Toxoplasmy gondii. Přítomnost těchto choroboplodných zárodků v tkáni srdce nebo mozku byla prokázána u 10,3 % potkanů (Rattus norvegicus), 6,5 % myší (Mus musculus) 14,3 % myšic křovinných (Apodemus sylvaticus) a 13,6 % bělozubek tmavých (Crocidura russula). Na začátku studie se pohyboval výskyt infekce sledovaným parazitickým prvokem u prasat v biovýkrmu mezi 8 mezi 17 %. Po čtyřměsíčním profesionálně vedeným bojem se škůdci byly ve třech ze čtyř biopodniků výsledky kontroly kontaminace jatečných trupů prasat tímto parazitem na porážkové lince negativní. Ovšem po ukončení takto intenzivního boje opět došlo k v těchto biochovech k nápadu Toxoplasmy gondii do organismu prasat.
Výzkum jasně demonstroval, jak významnou úlohu hraje kvalifikovaný a důsledně prováděný boj proti škůdcům ve snaze zajistit bezpečnost produkce vepřového masa.
Masný průmysl v Nizozemí vyvíjí enormní snahu udržet chovy prasat prosté infekce Toxoplasmou gongii, protože bylo zadokumentováno, že se spotřebitelé mohou infikovat tímto parazitickým prvokem především konzumací syrového vepřového masa pocházejícího z prasat z volného venkovního chovu. 
 
Zdroj: Kijlstra A, Meerburg B, Cornelissen J, De Craeye S, Vereijken P, Jongert E.
The role of rodents and shrews in the transmission of Toxoplasma gondii to pigs.
Vet Parasitol. 2008 Jun 3.
 
Toxoplasmose bei Schweinen: Schadnagerbekämpfung unerlässlich.
[cit. 2008-07-18], www.animal-health-online.de
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021