Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tradiční potraviny: Přehled výzkumných projektů EU do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Tradiční potraviny: Přehled výzkumných projektů EU

Vydáno: 18.4.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Publikace Evropské komise zaměřená na výzkum v oblasti tradičních potravin. Přehled ukončených i probíhajících projektů.

Tradiční potraviny
jsou důležitým prvkem kulturního dědictví každého členského státu EU. Jejich výroba a prodej představuje významný ekonomický přínos pro mnoho regionů. V 5. a 6. rámcovém programu EU podpořila Evropská komise řadu výzkumných projektů týkajících se tradičních potravin.
GŘ pro výzkum Evropské komise vydalo v roce 2007 pod názvem “Evropský výzkum zaměřený na tradiční potraviny” publikaci (viz příloha), která je přehledem projektů zaměřených na tradiční potraviny. Publikace je rozdělena do několika kapitol, mezi které patří např. tyto:
 
Co jsou tradiční potraviny?
Je zde definována tradice. Dva projekty financované prostřednictvím 6. rámcového programu se v současné době zabývají koncepcí tradičních potravin a sice:
– TRUEFOOD (integrovaný projekt zaměřený na zavedení inovací do systémů výroby tradičních potravin);
– EuroFIR (síť excelence zaměřená na jednotnou evropskou klasifikaci potravin pro vytváření tabulek složení potravin).
 
Tradiční potravin : výzva a příležitost
Kapitola se věnuje inovacím, zvláště u malých a středních podniků, dále transferu technologií a udržování tradic.
 
Evropský potravinářský výzkum
Potravinářský výzkum v 6. rámcovém programu (2002–2006) se orientoval na kvalitu a bezpečnost potravin. Slogan “od farmy po vidličku” zdůrazňoval, že se zajišťování bezpečnosti potravin týká celého potravinového řetězce. Slogan 7. rámcového programu (2007–2013) “od vidličky po farmu” vyjadřuje, že se výzkum orientuje na spotřebitele. Záměrem je poskytovat mu takové potraviny, které budou podporovat jeho zdraví a prospívání.
 
Výzkum zaměřený na tradiční potraviny
Tradiční potraviny se setkávají s řadou problémů. Ty se řešily nebo se dosud řeší, a to z různých hledisek, např.:
– chování spotřebitelů: projekty TRACE a TYPIC;
– vlivů stravy na zdraví: projekty EUROLIVE, IMMIDIET, LOCAL FOOD-NUTRACEUTICALS, EuroFIR;
– inovací u MSP: projekt TRUEFOOD;
– bezpečnosti zajištěné skrz inovace: projekty SCM, LMTOOCHE, TRADISAUSAGE;
– udržitelného rozvoje: projekt TDC-OLIVE.
 
Příloha: European Research on Traditional Foods (pdf, 3,73 MB, 40 stran)
 
Zdroj: Cordis
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021