Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Transfer fusariových mykotoxinů (včetně maskovaných) z ječmene do piva do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Transfer fusariových mykotoxinů (včetně maskovaných) z ječmene do piva

Vydáno: 19.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky studie sledující osud mykotoxinů během výroby piva. Nová metoda ke stanovení maskovaných mykotoxinů.
V rámci vědecké spolupráce v EU (Scientific Cooperation, SCOOP) se řešil úkol 3.2.10 “Sběr dat o výskytu toxinů plísně Fusarium v potravinách a posouzení jejich dietetického příjmu u populace v členských státech EU”. Uvedený úkol byl rozdělen do tří samostatných celků (podúkolů), které se zaměřovaly na:

I: Trichotecenové mykotoxiny
II: Zearalenon
III: Fumonisiny

Výsledná zpráva z řešení tohoto úkolu je k dispozici v příloze.
 
Jednou ze sledovaných komodit z hlediska výskytu fusariových mykotoxinů byl ječmen. Přítomnost fusariových toxinů (DON=deoxynivalenol, NIV=nivalenol, 3-ADON=suma 15- a 3-acetyl-deoxynivalenol, T-2 toxin, HT-2 toxin, ZON=zearalenon) uvedla řada zemí v ječmeni (Itálie, Nizozemí, Norsko, Velká Británie) i v ječném sladu (Finsko, Francie), přičemž DON, představitel trichotecenových toxinů skupiny B, je nejrozšířenější fusariový toxin v uvedených surovinách používaných pro výrobu piva. V různých zemích celého světa se zjistila přítomnost DON také v pivu.
 
Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Brně provedli studii, která se zabývala osudem fusariových mykotoxinů a to na všech úrovních výroby piva (od výroby sladu po vaření piva).
V polovině 80. let minulého století se objevila poprvé informace o tom, že existují také “maskované” mykotoxiny, jejichž typickým představitelem je toxin vázaný k polárnější molekule, např. ke glukóze. V rámci výše uvedené studie se proto vedle tzv. “volných” mykotoxinů DON, ADON, HT-2 reprezentujících hlavní trichoteceny a zearalenonu (ZON) vyšetřoval pomocí metody kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) také transfer DON-3-Glc (deoxynivalenol-3-glukosid) z polního ječmene přes slad do piva. Jde o první práci, která se zabývala možným transferem “maskovaných” mykotoxinů z ječmene infikovaného plísní Fusarium do piva. Výsledky studie byly publikovány v časopise Food Additives and Contaminants (viz zdroj).
Je zapotřebí provádět další výzkum, který povede k prohloubení poznatků, pokud jde o vliv zpracování na fusariové toxiny a jejich “maskované” formy. Vedle výroby piva je třeba zaměřit pozornost i na ostatní fermentační postupy, např. výrobu chleba, neboť tyto postupy mohou vést ke zvýšení, ale i ke snížení celkových obsahů mykotoxinů v potravinách.
 
Příloha: Collection of occurence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States (pdf, 6,84 MB, 606 stran)
 
Zdroj: Food Additives and Contaminants 25, 2008, č. 6, s. 732–744

Pozn.: Studie byla provedena za finanční podpory získané v rámci mezinárodního projektu Truefood a od MŠMT.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021