Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Transgenní ryby v mnohém předčí konvenční formy do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Transgenní ryby v mnohém předčí konvenční formy

Vydáno: 9.10.2009
Tisk článku
Ryby vyprodukované biotechnologickými metodami jsou schopny lépe přežívat při nedostatku potravy, při vyšší teplotě vody a rychleji rostou. Mohly by však být rezistentnější k toxinům a akumulovat je ve větší míře.
Výzkumníci z univerzity v Gothenburgu, Švédsko, zkoumali na pokyn Evropské komise v laboratorních podmínkách vlastnosti genetickou modifikací vyprodukovaného lososa a pstruha duhového z hlediska vlivu prostředí. Zjistili, že transgenní ryby jsou efektivnější než klasické volně žijící ryby. Jsou schopny lépe přežívat při nedostatku potravy a příznivěji na ně působí vyšší teplota vody. Obecně lze říci, že za nepřítomnosti predátorů se transgenním rybám daří lépe, protože jsou schopny lépe si zajistit výživu a lépe ji přeměnit na tělesnou tkáň. Konverze potravy u transgenních ryb je o 10 – 15 %  vyšší, a také v teplejší vodě rychleji rostou (dvakrát rychleji při 8 °C a 6krát rychleji při 16 °C. Některé podmínky však naopak více zasahují transgenní než volně žijící ryby. Při získávání stravy jsou transgenní ryby méně opatrné.
Pro obecné vyhodnocení vhodnosti chovu transgenních ryb však je zatím málo informací. Nejsou známa rizika pro lidské zdraví. Může docházet k tomu, že by se transgenní ryby živily jinými organismy než konvenční ryby, a s tím by souvisela rozdílná akumulace toxinů v těle. To může mít souvislost s tím, že transgenní ryby mohou být rezistentnější k toxinům z prostředí.

EU Food Law, 2009, č. 405, s. 16
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021