Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování

Vydáno: 27.2.2013
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Beránková
Práce  popisuje způsoby falšování potravin, zdravotní aspekty, legislativní požadavky, metody detekce a hlavní analytické techniky a trendy.

Z obsahu celé práce:
Falšování potravin
- Způsoby falšování potravin, trendy ve falšování  podle komodit
- Zdravotní aspekty falšování potravin
- Legislativní požadavky a obecné faktory ovlivňující autenticitu potravin
- Aktivity FPBT VŠCHT  Praha v oblasti autenticity a detekce falšování
- Metody detekce falšování
- Hlavní  analytické techniky, trendy

Mezi hlavní způsoby falšování potravin patří:
Záměna potraviny za jinou levnější
Nastavování potraviny levnější složkou
Přítomnost nedeklarovaných složek
Nastavení nebo falšování potravin ke zlepšení jejich vlastností
Nedodržení deklarovaného technologického postupu
Uvádění vyššího než skutečného obsahu složky
Nesprávné uvádění geografického původu nebo způsobu produkce
Zneužití známé značky

Hlavní analytické techniky, trendy, uvedené v práci:
Analýza stabilních izotopů
Metody založené na analýze DNA
Proteomické metody
Spektroskopické metody
Chromatografické metody

Příkladem falšování potravin s vážnými následky na zdraví (tisíce nemocných, stovky úmrtí) byla španělská kauza s řepkovým olejem v roce 1981. Firma dovážela řepkový olej  denaturovaný anilinovou žlutí určený ke spálení jako palivo, olej zbavovala pigmentu destilací a prodávala jej jako olivový olej ke kulinárnímu použití.


Tato práce vznikla z podpory projektu MZe č. QI91B283
(Autoři: H. Čížková, R. Ševčík, A. Rajchl, J. Pivoňka, M. Voldřich, Ústav konzervace potravin, FPBT VŠCHT Praha)

Chemické listy, 106, 2012, č. 10, s. 903-910
Objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021