Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tým expertů Společenství pro řešení krizových veterinárních záležitostí do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Tým expertů Společenství pro řešení krizových veterinárních záležitostí

Vydáno: 1.2.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Složení týmu pro rok 2010.
Rozhodnutím Komise 2007/142/ES ze dne 28.2.2007 se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat.
Tým je složen z expertů na poli veterinární vědy, virologie, života v přírodě, laboratorního testování, managementu rizik a jiných relevantních oblastí. Experti jsou připraveni okamžitě reagovat na mimořádné situace, které souvisejí se zdravotním stavem zvířat. Státy delegují do týmu své zástupce. Složení veterinárního týmu pro řešení krizových situací s působností v roce 2010. Za ČR je v týmu Petr Kučínský.
Z navrženého seznamu expertů vybere Komise ad hoc členy týmu, kteří budou v případě mimořádné události nápomocni členskému státu nebo třetí zemi. Komise informuje členské státy o aktivitách týmu prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH).
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021