Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek TZ SOCR ČR: Češi mají o udržitelné potraviny zájem, ale málo o nich ví do kategorie

Aktuality > Aktuality

TZ SOCR ČR: Češi mají o udržitelné potraviny zájem, ale málo o nich ví

Vydáno: 12.5.2021
Tisk článku
Autor: SOCR ČR
Tisková zpráva SOCR ČR

 

  • Většina Čechů považuje trvalou udržitelnost výroby potravin za důležitou, avšak informovanost o této problematice je velmi nízká
  • Spotřebitelé by byli ochotni si za udržitelné potraviny mírně připlatit, často je však nedokážou rozlišit od běžné produkce
  • Zájem na šíření povědomí o problematice by podle spotřebitelů měli mít zejména sami výrobci potravin a stát

 

Praha 11. května 2021 – Dvě třetiny českých spotřebitelů věří, že trvalá udržitelnost potravin je do budoucna nevyhnutelným trendem. V obchodech však často nedokážou potraviny vyrobené tímto způsobem odlišit, i když o ně mají zájem a byli by ochotni si za ně připlatit. Ukázal to aktuální průzkum, který zadal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) ve spolupráci s Radou kvality České republiky, a který zrealizovala společnost Ipsos.

„Udržitelné zemědělství a udržitelná produkce potravin jsou něco, bez čeho se my jako lidstvo do budoucnosti neobejdeme. V našem průzkumu nás nezajímalo pouze, jaký mají spotřebitelé postoj k udržitelné produkci, ale také zda jsou vůbec schopni takové potraviny
v obchodech odlišit od standardních výrobků. Chtěli jsme rovněž zjistit i to, jestli jsou ochotni si za udržitelné potraviny připlatit,“
přiblížil výchozí otázky průzkumu Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Výsledky průzkumu ukázaly, že udržitelná výroba při výběru potravin je důležitá pro 60 % spotřebitelů. Z toho pro nadpoloviční většinu je spíše důležitá a pro 9 % rozhodně důležitá. Jedná se zejména o ženy a zákazníky starší 65 let. Současně však v ČR existuje značný prostor pro edukaci veřejnosti. Trvale udržitelné produkci velice rozumí pouhá 4 % zákazníků, většina spotřebitelů se v problematice spíše nebo vůbec neorientuje. Chybí zejména informace o rozsahu trvalé udržitelnosti výroby v ČR i ve světě. Lidé si však uvědomují přínosy trvale udržitelných potravin pro životní prostředí i pro ně samotné.

„Jednoznačně vidíme prostor pro navýšení počtu spotřebitelů, kteří se zajímají o produkty, jež byly vyrobené udržitelným způsobem a zároveň jsou prodávány za rozumnou cenu. Proto také Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Rady kvality finančně podpořilo zpracování tohoto průzkumu,“ upozornil Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Téma udržitelnosti potravin není v době pandemie koronaviru důležité pro téměř třetinu respondentů.

Program Česká kvalita garantovaný vládou ČR slouží k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality produktů a služeb. Cílem programu je zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou, a naopak vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

„To vše má pomoci lidem, aby věděli, odkud výrobky a služby pocházejí, a zároveň jde o podporu tuzemských dodavatelů nabízejících kvalitní výrobky a služby. Kvalitu neoddělitelně spojujeme nejen s péčí o zákazníka, ale také s péčí o životní prostředí. Myslíme rovněž na celkovou udržitelnost, a to jak ekonomickou, tedy na podporu místního živnostníka, tak i na oblast, které se moderně říká cirkulární ekonomika, zahrnující recyklovatelnost nebo třeba prodej bez obalů,“ připomněl P. Vinkler.

Češi by si byli ochotní připlatit

V současnosti vědomě nakupuje udržitelné potraviny více než třetina spotřebitelů. Pokud by byli schopni snáze odlišit udržitelnou a standardní produkci, byl by tento podíl vyšší. Více než tři čtvrtiny Čechů by si byly ochotny připlatit za trvale udržitelné potraviny, nejčastěji však maximálně 5–10 %.

Nejčastějšími zdroji informací o trvalé udržitelnosti jsou obaly potravin, články v médiích a značené sekce v obchodech nebo přímo specializované prodejny. O budoucí nutnosti udržitelnosti jsou častěji přesvědčeny ženy, podle kterých jsou takovéto potraviny rovněž zdravější a chutnější. Pro muže je toto téma méně důležité. Současně poukazují na vyšší cenu těchto potravin a na nemožnost kompletního přechodu k udržitelné produkci.

„Zájem na informování veřejnosti o trvalé udržitelnosti by podle spotřebitelů měli mít především samotní výrobci potravin a stát. Až na třetím místě jsou se značným odstupem obchodníci. Zatímco nejmladší spotřebitelé častěji uváděli producenty potravin, lidé nad 65 let více očekávají aktivní zapojení státu,“ uzavřel T. Prouza.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021