Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Účinky dioxinu a PCB na zdraví a vývoj zubů kojených dětí do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Účinky dioxinu a PCB na zdraví a vývoj zubů kojených dětí

Vydáno: 25.6.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Literární studie shrnuje poznatky týkající se vlivu dioxinů na novorozence a kojence, kteří jsou vůči toxicitě dioxinů nejvnímavější.

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD), dibenzofurany (PCDF) a polychlorované bifenyly (PCB) vznikají při spalování odpadů a při průmyslových procesech a dlouho přetrvávají v prostředí. Poškozují nervový, imunitní, endokrinní a reprodukční systém  a existuje podezření na vliv na vznik rakoviny. Jsou to lipofilní sloučeniny, odolné vůči metabolickému štěpení, které se do lidského organismu dostávají především se stravou.

Těhotné a kojící matky mohou přenášet akumulované látky placentou nebo kojením, vzhledem k tomu, že mateřské mléko je bohaté na tuky. Koncentrace těchto látek v mateřském mléce je indikátorem expozice lidí a souvisí s koncentrací v tukové tkáni. Nejtoxičtější z těchto látek je TCDD (2,3,7,8 tetrachlódibenzo-p-dioxin). I když je uznáváno, že výhody kojení převládají nad rizikem kontaminace, sleduje se, jaký vliv mohou tyto látky mít na zdraví a vývoj kojených dětí.

Klinické nálezy ukazují, že podle míry znečistění prostředí se může projevit vliv na zuby, konkrétně na abnormality měkkých tkání a poruchy mineralizace zubů. U subjektů náhodně vystavených vysokým dávkám byl zjištěn zvýšený výskyt vývojových defektů skloviny a vrozený výskyt chybějících zubů.

Obsah přehledové studie
Úvod
Faktor ekvivalentní toxicity (TEF), toxický ekvivalent (TEQ) a přípustný denní příjem (TDI)
Účinky dioxinů na lidský organismus
Toxikokinetika dioxinů a dl-PCB
Příjem dioxinů a PCB kojenými dětmi
Vliv dioxinů a PCB na vývoj zubů
Legislativa týkající se perzistentních organických látek
Závěr

Hygiena, 56, 2011, č. 4, s. 116-126
Objednávka kopie článku


A-Z slovník:  Polychlorované bifenyly
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021