Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Udržitelné zemědělství a zachování půdy do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Udržitelné zemědělství a zachování půdy

Vydáno: 14.7.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
Evropská komise financovala výzkumný projekt SoCo. Jako jeden z výstupů projektu jsou tzv. “Fact sheets” (informační listy). Celkem bylo vytvořeno 10 informačních listů*, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
 
Úvod:
1: Souvislost mezi procesy degradace půdy, zemědělskými postupy šetrnými k půdě a  politickými opatřeními s významem pro půdu
 
Procesy degradace půdy:
2: Vodní eroze a  zhutnění
3: Úbytek organické hmoty
4: Zasolování a  sodifikace

Systémy a praktiky šetrného obdělávání půdy:
5: Ochranné zemědělství
6: Šetrné postupy obdělávání půdy
7: Prvky zemědělské infrastruktury šetrné k  půdě

Politiky týkající se půdy:
8: Požadavek udržovat půdu v  dobrém zemědělském a  environmentálním stavu (GAEC)
9: Agroenvironmentální opatření
10: Poradenské služby
 
Zdroj: JRC Newsletter – June 2009

*) Všechny informační listy jsou ve formátu pdf.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021