Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek ÚKZÚZ: Informace k novému nařízení 1009/2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

ÚKZÚZ: Informace k novému nařízení 1009/2019

Vydáno: 23.4.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Nařízení 1009/2019 bude po tříletém přechodném období účinné od 16. července 2022.

Nařízení 2019/1009 vstoupilo v platnost 15. července 2019 a po tříletém přechodném období bude účinné od 16. července 2022.

Do té doby je stále platné současné nařízení č. 2003/2003, o hnojivech. Nové nařízení stanoví seznam kategorií podle funkce výrobku - hnojiva, materiály k vápnění půd, pomocné půdní látky, pěstební média, inhibitory, rostlinné biostimulanty (pomocné rostlinné přípravky) a směsi hnojivých výrobků. Dále je uveden pozitivní seznam materiálů, které je možné použít jako složky pro výrobu hnojivých výrobků (včetně limitů kontaminujících látek), pravidla pro označování a způsob, jakým bude prokazována shoda s požadavky nařízení.

Posuzování shody bude různé podle kategorie výrobků. Pro běžné kategorie (např. minerální hnojiva, digestáty z energetických plodin, šáma...) bude posouzení shody na samotném výrobci, který provede tzv. samocertifikaci. U dalších skupin výrobků (vedlejší produkty živočišného původu kategorie 2 + 3, rostlinné biostimulanty, zpracované rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty...) bude posouzení provedeno třetí stranou, tedy akreditovaným orgánem shody (tzv. oznámeným subjektem). Oznámený subjekt přezkoumá technickou dokumentaci výrobce, podpůrné důkazy (protokoly o zkouškách, vzorky...) a v případě vyhovujícího zjištění udělí certifikát. Nejpřísnější režim je určen pro komposty a jiné digestáty než ty vyrobené z energetických plodin – v tomto případě musí mít výrobce zavedený vlastní systém kvality výrobního procesu (např. ISO). Posouzení bude i v tomto případě provedeno oznámeným subjektem. Předběžně se o funkci oznámeného subjektu zajímá několik subjektů v EU (v ČR zatím nikdo), vývoj situace nadále sledujeme.

Bude se jednat o nepovinnou harmonizaci. Obchodní společnost se tedy vždy rozhodne, zda bude chtít uvést na trh hnojivý výrobek podle tohoto nařízení a označit výrobek značkou „CE“ znamenající prokázanou shodu s požadavky nařízení. To poté umožní volné obchodování v rámci celé EU. Další možností pro legální uvedení hnojivého výrobku do oběhu zůstane tak jako dosud příslušná legislativa konkrétní členské země EU, v České republice se jedná o zákon č. 156/1998 Sb. Zachován zůstane i princip vzájemného uznávání pro neharmonizované výrobky.

 

ÚKZÚZ zveřejnil prezentaci se stěžejními informacemi k novému zařízení zde:
http://eagri.cz/public/web/file/466231/Nove_narizeni_EU_k_hnojivym_vyrobkum__Mze___2_2020_.pdf


Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021