Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Uplatnění nanotechnologie v agropotravinářském sektoru do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Uplatnění nanotechnologie v agropotravinářském sektoru

Vydáno: 5.10.2007
Tisk článku
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) má vypracovaný plán výzkumu zaměřeného na nanotechnologie (pro horizont 5 a 15 let).
Ministerstvo zemědělství USA (USDA) je jedním z partnerů NNI (National Nanotechnology Initiative). CSREES/USDA (Cooperative State Research, Education and Extension Service) zorganizoval ve dnech 18.–19. listopadu 2002 workshop (National Planning Workshop) pod názvem “Nanoscale Science and Engineering for Agriculture and Food Systems” (Věda a technika na úrovni nanorozměrů pro oblast zemědělství a potravinářství). Účastníky uvedeného workshopu byli přední odborníci z univerzit a federálních institucí zapojení do programů zaměřených na nanotechnologie. Účastníci workshopu vyslechli prezentace těchto odborníků a seznámili se tak se současnými programy výzkumu, který probíhá na univerzitách. Následně byly vytvořeny pracovní podskupiny, přičemž v rámci každé podskupiny členové identifikovali specifické cíle národního programu výzkumu v oblasti nanotechnologie pro zemědělství a potravinářství. K doporučením z jednotlivých podskupin se v dalším kroku vyjádřili všichni účastníci workshopu a následně byla tato doporučení shrnuta (kompilována) a publikována jako zpráva (viz příloha). Uvedená zpráva sumarizuje doporučení workshopu pro národní plánování a seznamuje s potenciálním prospěchem nanotechnologií v agropotravinářském sektoru.
Výzkum v oblasti nanotechnologií v agropotravinářském sektoru by se měl v budoucnu zaměřit na:
– detekci patogenů a kontaminantů,
– uchování identity a vysledování,
– inteligentní systémy pro zajištění nápravy,
– integraci inteligentních systémů pro zemědělskou a potravinářskou výrobu,
– nanozařízení pro molekulární a celulární biologii,
– vědu a techniku zaměřenou na materiály nanorozměrů,
– ekologické problémy a odpad ze zemědělské produkce,
vzdělávání veřejnosti a budoucí pracovní síly.
Pro každou identifikovanou oblast byly stanoveny cíle, kterých by se mělo dosáhnout během následujících pěti let a do patnácti let.
Účastníci národního plánovacího workshopu doporučili, aby do výzkumu v oblasti nanotechnologie byly investovány značné finanční prostředky, neboť existují velké možnosti uplatnění nanotechnologie v agropotravinářském sektoru.
 
Příloha: Nanoscale Science and Engineering for Agriculture and Food Systems (pdf, 609 kB, 68 stran)
 
www.nanoforum.org
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021