Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Upozornění na povinnosti prodejců, dovozců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Upozornění na povinnosti prodejců, dovozců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik

Vydáno: 2.11.2022
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Upozornění Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná prodejcům a pěstitelům sadby a osiva paprik (Capsicum spp.), zejména chilli a jiných pálivých papriček prodávajícím prostřednictvím e-shopů, povinnost registrace a povinnost připojovat k těmto komoditám rostlinolékařské pasy.

Z důvodu četných dotazů v poslední době připomínáme pěstitelům sadby všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.) i producentům jejich osiva, kteří tyto produkty prodávají obchodním odběratelům, dodavatelům, kteří uvádějí na trh tyto komodity, dovozcům takových komodit ze třetích zemí a prodejcům, kteří prodávají tyto komodity prostřednictvím smluv na dálku (e-shop)1), povinnost registrace v jednotném registru osob ÚKZÚZ2) a plnění povinnosti s tím spojené. Dodavatelé Capsicum annuum musí být registrováni také podle zákona č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud je uváděna do oběhu sadba nebo osivo všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.), musí být tyto rostliny opatřeny rostlinolékařskými pasy (RL pasy)2).   K vydávání RL pasů je třeba být oprávněn ÚKZÚZ2). RL pas nemusí být připojen, pokud je prodej uskutečněn konečným uživatelům prostřednictvím kamenných obchodů. 

Při nesplnění výše zmíněných povinností hrozí sankce až do výše 2 000 000 Kč.  

Další povinnosti prodejců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.), vyplývající z opatření proti viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV), jsou k dispozici v aktualitách Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ, ročník 2021 číslo 5 a 7 3).  

............

1) E- shop - Povinnosti pro internetové prodejce rostlin 
2) Registrace a oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
    Informace k registraci a oprávnění k vydávání RL pasů
3) Aktuality - Osivo a sadba

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 


Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021