Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin

Vydáno: 20.10.2022
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a ÚKZÚZ

Vedoucí rostlinolékařské autority Evropské unie se 17. až 19. října sešly v Praze na neformálním setkání v rámci českého předsednictví. Odborníci diskutovali o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin, jako jsou škůdci a původci chorob. Hlavním tématem byla příprava pohotovostních plánů rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do států Evropské unie.

listokaz

© Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ

„Na seznamu prioritních škodlivých organismů rostlin v Evropské unii je dvacet škůdců a původců chorob, které po svém zavlečení a rozšíření mohou působit devastující hospodářské škody na zemědělské a lesnické produkci. Mohou také významně ohrozit biodiverzitu a narušit životní prostředí. Sjednocená unijní preventivní opatření proti jejich zavlečení a rychlá účinná opatření při jejich případném prvním záchytu jsou zásadní pro jejich úspěšné vymýcení,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Mezi tyto škůdce patří např. háďátko borovicové, listokaz japonský nebo blýskavka kukuřičná a další, viz příloha. Několik z těchto nebezpečných škůdců a chorob se již na území Evropské unii vyskytlo, v České republice dosud nebyl jejich výskyt zjištěn. 

Dalšími důležitými tématy setkání byly analýza záchytů karanténních škůdců a původců chorob v EU a program auditů Evropské komise nad plněním rostlinolékařských požadavků ze strany třetích zemí při dovozu rostlin do EU. Rostlinolékařští odborníci diskutovali také o možnostech většího vlivu EU na fytosanitární dění v evropském a středozemním regionu.  Výsledky diskuzí z tohoto neformálního setkání budou využity při následných jednáních v pracovních skupinách Rady EU. 

Součástí setkání byla návštěva pěstitele sadby zelenin, hrnkovaných a záhonových květin ve středních Čechách. Zde odborníci probrali praktické otázky ochrany rostlin, včetně připojování rostlinolékařských pasů k dodávkám rostlin v rámci vnitřního trhu v EU. Účastníci si prohlédli skleníkové pěstební prostory a seznámili se se zásadami fytosanitární prevence, které jsou v podniku uplatňovány. 

„Kromě organizace a vedení neformálního jednání hlavních rostlinolékařských úředníků Evropské unie v Praze řídí náš fytosanitární tým v rámci českého předsednictví tři pracovní skupiny Rady Evropské unie. Tam aktuálně řeší zejména rozsah změn fytosanitární evropské legislativy v oblasti kontrol dovozu rostlin a systému rostlinolékařských pasů,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.

Práce českého předsednictví se v oblasti zdraví rostlin týká také dalších témat, jako je např. otázka fytosanitární regulace námořních kontejnerů používaných k přepravě zboží po celém světě.

Jednání se zúčastnilo 41 vedoucích národních organizací ochrany rostlin členských států EU, zástupců Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Setkání organizoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je národní organizací ochrany rostlin v České republice. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ


Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021