Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V pátek 13. 3. se začne s vakcinací proti BT do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

V pátek 13. 3. se začne s vakcinací proti BT

Vydáno: 6.3.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.3.2009.
Stejně jako tomu bylo v loňském roce, i letos se bude vakcinovat proti bluetongue - katarální horečce ovcí.
 
Proto vydává Státní veterinární správa ČR mimořádná veterinární opatření, ze kterých lze uvést:
 
Dnem 13. 3. se chovatelům skotu, ovcí a koz starších tří měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné očkování na celém území ČR. K očkování a přeočkování bude použita inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané sérotypem 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy.
 
Očkování musí být provedeno nejpozději do 30. 4. Opakovaně se budou očkovat i ta zvířata, která byla očkována již v loňském roce. Chovatelé musejí zabezpečit toto povinné očkování a přeočkování, které fakticky provede soukromý veterinární lékař.
 
Dále veterinární opatření obsahuje podmínky pro evidenci a případné přesuny, vždy musí přemístěné očkované zvíře provázet doklad, informace, o provedeném očkování.
 
Místně příslušné krajské veterinární správy mohou po posouzení rizik a vyhodnocení konkrétní situace povolit výjimku, jde zejména o zvířata, která jsou určena k poražení do konce roku 2009, nebo která budou do 3 měsíců vyvezena ze země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích.
 
Pokud jde o cenu, je třeba zmínit, že chovatelé vakcinaci opět nehradí, náklady na očkování proti katarální horečce nese stát.
 
Plné znění tohoto mimořádného veterinárního opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, bude zveřejněno v Českém rozhlase a za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední dece Ministerstva zemědělství ČR.
 
Cílem tohoto opatření – vakcinace - je zamezit šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám, které může tato nákaza vyvolat. Dalším cílem je rovněž umožnit obchodování se zvířaty v rámci EU.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021