Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V popředí zájmu opět bisfenol A do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

V popředí zájmu opět bisfenol A

Vydáno: 19.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Aktuální informace FDA k problematice BPA v materiálech v kontaktu s potravinami.
Úřad pro potraviny a léky v USA (USFDA) uvedl, že si bezpečnost bisfenolu A (BPA), který se nachází v kojeneckých lahvích, v pohárcích na pití pro děti a v jiných obalech na potraviny zasloužila další studium, ale neopravňovala k tomu, aby se jeho používání zakazovalo.
FDA uvádí, že studie, ve kterých byly použity standardizované testy toxicity, podporují názor, že současné nízké dávky BPA, kterým je člověk vystavován, jsou bezpečné. Na základě výsledků nedávno provedených studií používajících nové přístupy k hodnocení účinků, však mají jak národní ústavy zdraví (realizují Národní toxikologický program), tak FDA určité obavy, pokud jde o potenciální vlivy BPA na mozek, chování a prostatu a to u plodů, kojenců a malých dětí. FDA-Národní centrum pro toxikologický výzkum ve spolupráci s Národním toxikologickým programem proto provede podrobné studie, které povedou k zodpovězení klíčových otázek a objasnění současných neurčitostí pokud jde o rizika z BPA.
FDA zjistil řadu neurčitostí týkajících se interpretace dosud provedených studií a potenciálních důsledků expozice BPA pro lidské zdraví. FDA podporuje rovněž doporučení ke snížení expozice BPA vydaná ministerstvem zdravotnictví (Department of Health and Human Services) pro kojeneckou stravu a přípravu potravin. FDA nedoporučuje, aby rodiny měnily použití kojenecké výživy nebo potravin, neboť prospěch stabilního zdroje správné výživy převažuje nad potenciálním rizikem z příjmu BPA.
FDA zahájí veřejnou diskusi k materiálu týkajícímu se BPA. Veřejnost se bude moci k němu vyjádřit po dobu 60 dní.
FDA: Aktuální informace o bisfenolu A použitém v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami (leden 2010)
 
Zdroj: IFT (informace z 18.1.2010)
 
Další informace:
Potravinové složky a obaly: BPA
Informace pro rodiče: BPA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021