Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V poslední výzvě Transition Facility získala SZPI dva projekty do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

V poslední výzvě Transition Facility získala SZPI dva projekty

Vydáno: 19.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
Ani zvýšený počet zájemců z řad státních a veřejných úřadů nezabránil Státní zemědělské a potravinářské inspekci v úspěšném získání dvou grantů ze zbývajících prostředků programu EU Transition Facility. Tento program byl vytvořen pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Původně byl naplánován jen na tři roky, ale Evropská komise povolila jeho prodloužení do roku 2008.

První projekt s označením „Falšování potravin“ (CZ 06/IB/AG03-TL) by měl poskytnout ucelenou sumu poznatků v oblasti kontroly falšovaných potravin. Rostoucích cen zemědělských komodit totiž někteří nesolidní výrobci a obchodníci využívají k tomu, aby se různými metodami obohacovali ve svůj prospěch na úkor kvality potraviny, například pomocí zavádějícího označování nebo používání jiných než deklarovaných surovin. Součástí projektu jsou školení pro inspektory a metodiky včetně možnosti studijních stáží na pracovištích v zahraničí. Partnerem projektu je Spolkové ministerstvo pro bezpečnost potravin, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV - Německo) resp. jeho výkonné složky. 

Druhý projekt „Zlepšení implementace acquis v oblasti dozoru nad bezpečností potravin“ (CZ 06/IB/AG08-TL) reflektuje neustále se vyvíjející potravinové právo ES a dlouhodobou snahu SZPI o zdokonalování kontrolní činnosti.Twinningová spolupráce je jedním z nejefektivnějších způsobů sdílení zkušeností dle požadavků příjemce pomoci. Připravený projekt je zaměřen na oblast vymahatelnosti evropského potravinového práva a posílení inspekčních a laboratorních kapacit. Prostředkem pro splnění těchto cílů bude série seminářů a workshopů v ČR a dále studijní stáže v laboratořích projektového partnera – Rakouské agentury pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES). Celkově projekt obsahuje patnáct různě tématicky zaměřených školících aktivit a pět studijních stáží.

Oba projekty budou zahájeny v lednu 2009 a náklady na jejich uskutečnění přesahují 240 tisíc eur, tedy více než 6 milionů korun.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce využívá finanční zdroje EU již více jak deset let a prostřednictvím fondu Phare/Transition Facility získala částku blížící se k 3,5 milionům eur. Další pomoc získala v rámci přeshraničního programu INTERREG IIIA.  Získané prostředky inspekce využila zejména na nákupy laboratorních přístrojů a  informační a komunikační techniky. Dále na odborné vzdělávání a proškolování zaměstnanců, na vytvoření společného informačního systému českých dozorových úřadů a také na zavedení systému managementu jakosti.

Zdroj: SZPI
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021