Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V roce 2009 se opět zlepšila pohoda chovaných zvířat do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

V roce 2009 se opět zlepšila pohoda chovaných zvířat

Vydáno: 21.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.4.2010.
Případů týrání zvířat v roce 2009 zase ubylo. Proti 705 řešeným podnětům v roce 2008 poklesl počet řešených podání v roce 2009 na 426. Na podnět orgánů veterinárního dozoru řešily obce s rozšířenou působností v loňském roce o 279 podezření na týrání méně. Pro týrání bylo stíháno 22 osob, obžalováno bylo 20 a pravomocně odsouzeno 19 osob.

Celkem v roce 2009 provedli inspektoři krajských veterinárních správ 14 688 kontrol a zjistili závady v 880 případech. Z toho bylo 3 908 kontrol v chovech zájmových zvířat a bylo řešeno 489 závad. V žádném případě nebyly zjištěny závady v chovech zvířat v zoologických zahradách. V kategorii laboratorních zvířat bylo uskutečněno 137 kontrol a ve dvou případech byla uložena pokuta. V celé ČR bylo k pokusům použito 380 128 laboratorních zvířat, do této kategorie však patří i zhruba 155 000 kroužkovaných ptáků, ostatní množství se týká téměř 80 000 laboratorních myší, přes 30 000 potkanů, přes 5 000 králíků a přes 3 000 morčat aj.

Podrobnější údaje bude možné nalézt v bulletinu Program ochrany zvířat Situace v roce 2009, který bude zhruba do měsíce k dispozici na www.svscr.cz nebo na http://eagri.cz.

Činnost orgánů státního veterinárního dozoru, která se týká welfare, tj. pohody zvířat, se prolíná či přímo dotýká činnosti Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je odborným poradním orgánem Ministerstva zemědělství ČR. Státní veterinární správa ČR spolupracuje i s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat, zejména s Nadací na ochranu zvířat, která vypisuje granty k problematice welfare zvířat, dále například též se Společností pro zvířata. Společně jsou organizovány semináře, na šesti pracovištích se pořádají kurzy pro přepravce zvířat. Orgány veterinárního dozoru se v roce 2009 podílely spolu s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně na pořádání odborných kurzů i na odborné přípravě osob k získání kvalifikace pro zabezpečení odchytu toulavých zvířat a péče o ně.

Určitě je dobré zmínit i úspěšnou práci našich odborníků v době předsednictví ČR na jednáních orgánů EU, kdy byl například s úspěchem předložen návrh Všeobecné deklarace k ochraně zvířat. Úspěšně byla řešena i problematika ochrany zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování zvířat. Výsledkem bylo schválení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. 9. 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Welfare zvířat: semináře a konference
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021