Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V USA schválena geneticky upravená prasata do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

V USA schválena geneticky upravená prasata

Vydáno: 1.2.2021
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (angl. Food and Drug Administration, FDA) schválil svého druhu první cílenou genetickou změnu (angl. intentional genomic alteration, IGA) u linie domácích prasat označovaných GalSafe. Geneticky modifikovaná (GM) prasata mohou být využita v potravinářství nebo při výrobě humánních terapeutik. Jedná se o vůbec první schválení živočišného biotechnologického produktu pro zmíněné aplikace.

Cílem genomové úpravy u prasat GalSafe je eliminace cukru alfa-gal, který se nachází zejména v hovězím, vepřovém a jehněčím mase. Tento cukr může vyvolat prudkou imunitní reakci u osob trpících alfa-gal syndromem (AGS), tzv. alergií na červené maso. Konzumace masa GM prasat by tak nepředstavovala riziko pro osoby trpící AGS, zároveň lze prasata použít jako zdroj lékařských produktů (např. heparinu, léku na ředění krve) bez detekovatelného cukru alfa-gal.

Výhledově by mohly být využívány i tkáně a orgány GalSafe prasat u pacientů léčených xenotransplantáty (transplantace orgánů, tkání, kmenových buněk apod. mezi druhy), které jsou často odmítány imunitou pacienta pravděpodobně i z důvodu přítomnosti cukru alfa-gal.

Před samotným schválením byla GM prasata podrobena rozsáhlému hodnocení bezpečnosti; FDA vyhodnotil jejich použití v potravinářství i k biomedicínským účelům jako bezpečné. Jedním z hlavních bodů hodnocení bylo i sledování mezigeneračního přenosu, při němž bylo potvrzeno, že ani u dalších generací GM prasat neexistovala detekovatelná hladina cukru alfa-gal. Dále byl analyzován potenciální dopad, který by schválení IGA u prasat GalSafe mělo na životní prostředí v USA s výsledkem, že není větší než u běžně chovaných prasat.

Podmínky, za nichž budou prasata GalSafe chována, jsou mnohem přísnější a důsledněji kontrolované než podmínky pro konvenční chovy. FDA hodnotil mimo jiné i rizika související se vznikem bakteriálních kmenů rezistentních vůči antimikrobiálním látkám u GalSafe prasat. Závěrem bylo, že riziko je samo o sobě nízké a je ještě více zmírněno i malým počtem GM prasat vstupujících do oběhu.

Tento milník ve vědeckých inovacích, jak schválení označil tehdejší šéf FDA Stephen M. Hahn, je součástí mise FDA v oblasti veřejného zdraví. Dlouhodobým cílem FDA je podpora inovativních živočišných biotechnologických produktů, které jsou bezpečné pro zvířata i lidi a dosahují cílených požadovaných výsledků.

 

Zdroje:

 

Zdroj článku: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021