Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vakcinovat proti katarální horečce ovcí se musí do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Vakcinovat proti katarální horečce ovcí se musí

Vydáno: 23.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.12.2008.
Katarální horečka ovcí je infekční onemocnění, před jehož rozšířením a vznikem značných ekonomických ztrát musíme v současnosti chránit naše chovy skotu, ovcí a koz. V ČR bylo za rok 2008 zaznamenáno celkem 9 ohnisek této nákazy, která se již nevyskytuje pouze v Karlovarském kraji u hranic s Německem, ale výskyt byl zaznamenán i v Jihočeském, Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Naštěstí se u nás zatím nevyskytly typické klinické příznaky a většina případů byla diagnostikována v rámci vyšetření před přesunem či v rámci monitoringu. Cílem Státní veterinární správy je zajistit co možná nejefektivnější ochranu našich chovů. Aby byla ochrana chovů účinná musí se skládat ze 3 částí. Je to účinný monitoring výskytu nákazy a vektorů (tiplíků), kontrola přesunů zvířat a vakcinace.
 
Plošná vakcinace byla v české republice zahájena letos 21. srpna a k dnešnímu dni bylo nevakcinováno 1 236 015 ks skotu a 211 050 ks ovcí a koz, to znamená, že 85 % populace skotu a 96 % populace ovcí a koz jsou v postvakcinační imunitě. Tato provakcinovanost by měla zajistit chráněnost našich stád a vést k zastavení cirkulace viru v prostředí.
Aby byla vakcinace proti katarální horečce ovcí účinná, musí probíhat očkování skotu, ovcí a koz alespoň tři roky. Proto Státní veterinární správa ČR nařizuje formou mimořádných veterinárních opatření od 1. 1. 2009 podmínky, které musejí chovatelé dodržet.
 
Za prvé musejí ti chovatelé, kterým krajské veterinární správy povolily výjimku z nařízení ze 4. 8. 2008, „doočkovat“ svá zvířata nejpozději do 18. ledna 2009. Vakcinaci budou provádět opět soukromí veterinární lékaři, kteří mají smlouvu s krajskou veterinární správou. O provedení vakcinace musí samozřejmě vést záznam chovatel, a stejně tak i soukromý veterinární lékař, který ji provede. Při přemístění očkovaných zvířat musí informovat příjemce o datu vakcinace a o použité očkovací látce.
 
Za druhé pak se vyhlášeným mimořádným veterinárním opatření umožňuje těm chovatelům, kteří hodlají po 19. lednu 2009 obchodovat se zvířaty v rámci EU či mimo ni, provést nouzové očkování proti viru katarální horečky. Podmínky jsou stejné, jako byly v roce 2008. Opět lze použít vakcinu ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy.
 
Tyto podmínky zmíněné v mimořádném veterinárním opatření lze v plném znění spatřit jednak na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR a na webových stránkách Státní veterinární správy, popřípadě na stránkách Českého rozhlasu. Za den vyhlášení se považuje den vyvěšení na úřední desce MZe a platí od 1. 1. 2009.
 
Při této příležitosti považujeme za vhodné uvést, že v roce 2009 se počítá opět s celoplošnou vakcinací skotu, ovcí a koz proti katarální horečce ovcí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021