Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Valašský frgál získal CHZO do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Valašský frgál získal CHZO

Vydáno: 30.12.2013
Tisk článku
Nařízením Komise č. 1263/2013 byl schválen zápis názvu "Valašský frgál" do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1263/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valašský frgál (CHZO))

Žádost o zápis názvu „Valašský frgál“ předložená Českou republikou byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č.1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU)  č. 1151/2012, musí být název „Valašský frgál“ zapsán do rejstříku.

EVROPSKÁ KOMISE PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.


Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 326, 6.12.2013, s.5-6Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021