Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Varování - ptačí chřipka! do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Varování - ptačí chřipka!

Vydáno: 1.7.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.6.2011.

Ptačí chřipka stále není zapomenuta, jak by se na první pohled mohlo zdát. Svědčí o tom poslední případy, které zaznamenali v chovech drůbeže v Německu, v Nizozemí a v Itálii.

Vždy šlo o nízce patogenní ptačí chřipku, subtyp H7. V Itálii se vyskytla v  únoru a v dubnu. V Nizozemí byl první případ v březnu, další pak v květnu a během června byla objevena dvě nová ohniska ptačí chřipky. Celkem bylo utraceno více než 180 000 kusů drůbeže.

V Německu byl první letošní výskyt potvrzen 27. května a dodnes je pozitivních již 15 chovů drůbeže. Utraceno zde bylo téměř 120 000 ptáků. První výskyt v regionu Severní Porýní-Vestfálsko, v obci Rietbergu v plemenném chovu, vykazoval mírný pokles ve snášce vajec a zvýšené úhyny. Všechna drůbež v hospodářství byla utracena a násadová vejce zničena. Zdroj nákazy je stále nejasný. Předpokládá se, že zdrojem by mohli být volně žijící tažní ptáci. V ČR se nízce patogenní chřipka subtypu H7 vyskytla v roce 2009 v chovu hus v okrese Hodonín.

Nízce patogenní ptačí chřipka subtypu H5 a H7 představuje riziko z důvodu možné mutace s nízce patogenní na vysoce patogenní kmeny. Vysoce patogenní kmeny pak představují velké zdravotní riziko pro člověka. Šíření této nákazy může bránit prevence: dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a především zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, krmivem a napájecí vodou. Znamená to zasíťovat výběhy a okna a krmení předkládat pod přístřešek.

Protože existuje reálné nebezpečí výskytu ptačí chřipky v chovech drůbeže i v ČR, zůstávají stále v platnosti mimořádná veterinární opatření vydaná Státní veterinární správou ČR ze dne 28. 6. 2007, č. j. 1013/2007/RED/, která ukládají povinnost hlásit příslušné krajské veterinární správě dojde-li v chovu k poklesu příjmu potravy a vody o více než 20 %, nebo k poklesu snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny, nebo kdyby úmrtnost drůbeže byla vyšší než 3 % týdně. Plný text těchto mimořádných veterinárních opatření je zveřejněn na internetových stránkách SVS ČR http://www.svscr.cz.

Také je dobré připomenout, že při jakémkoli náhlém úhynu volně žijících ptáků, ke kterému by došlo na jednom místě, je nutné zajistit jejich vyšetření. Tj. kontaktovat například místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě policii a ti zajistí vyšetření v některém ze státních veterinárních ústavů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021