Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecká konference JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost 2022 do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vědecká konference JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost 2022

Vydáno: 6.5.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Konference se bude konat 21. - 24. 6. 2022.

Ve dnech 21. - 24. června 2022 se v belgickém Bruselu uskuteční vědecká konference “JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost” (ONE - Health, Environment, Society - Conference 2022).

Cíle udržitelného rozvoje OSN a „zelená dohoda“ EU (EU Green Deal) hluboce mění politický rámec, ve kterém působíme, a vyžadují progresivní vývoj směrem k přístupu „Jedno zdraví - jedno prostředí“. Vědecký program konference proto bude formován Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s jeho sesterskými agenturami (označovanými jako agentury ENVI, protože se zaměřují na témata jako životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (Joint Research Centre, JRC). Sesterskými agenturami jsou Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská léková agentura (EMA).

Potravinové systémy leží na křižovatce mnoha kritických výzev  a problémů, kterým dnes čelíme: od boje proti změně klimatu přes zastavení či omezení ztráty biologické rozmanitosti až po snižování odpadu. Na tento vývoj musí v příštích letech reagovat věda týkající se hodnocení rizik - musí si uchovat širokou perspektivu a také se zaměřit na přístup „jedno zdraví - jedno prostředí”.

Úřad EFSA si stanovil řadu obecných cílů:

 • Zajistit řádnou připravenost

 • Představit činnosti týkající se bezpečnosti potravin

 • Posílit mezinárodní spolupráci (včetně sesterských agentur EU + JRC) a pomáhat budovat pevnější partnerství (ekosystémový přístup)

 • Zavázat se k dosažení vytyčených cílů

 • Poskytnout nové možnosti spolupráce/síťování

 • Budovat odbornou kapacitu

 • Posílit význam úřadu EFSA jako základního kamene bezpečnosti potravin v EU a jeho dobré pověsti (budování důvěry)


Klíčová data a termíny konference

 • květen / červen 2021: zahájení výzvy k předkládání abstraktů pro ústní a posterové prezentace

 • září 2021: termín pro zaslání abstraktů

 • leden 2022: zahájení registrace

 • 21. – 24. června 2022: konference

Rok 2022 bude představovat v EU významný mezník v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. V tomto roce bude také úřad EFSA slavit 20. výročí založení. Připomenutí 20. výročí úřadu EFSA bude jednou z vedlejších událostí konference. EFSA má v úmyslu využít této příležitosti k pohledu do budoucnosti a spojení svých sil s partnery ke společnému utváření budoucnosti bezpečnosti potravin a krmiv v Evropě.

V souladu s hlavními principy udržitelnosti se konference bude konat v hybridním formátu, který umožní distanční účast, čímž bude zajištěn široký dosah při současném snížení emisí způsobených cestováním.

Logo konference bylo vybráno s následujícím cílem:

 • Integrovat koncept „Jedno zdraví - jedno prostředí“

 • Posílit vzájemné partnerství a spolupráci

 • Zajistit rovné zviditelnění všech přispívajících partnerů

 • Zachovat propojení s předchozí vědeckou konferencí pomocí stejné typografie a palety barev

Změny loga odrážejí úhel vzájemné spolupráce, vyjadřují koncept „Jedno zdraví – jedno životní prostředí“ a současně kombinují prvky loga organizujících institucí tak, aby byla zachována jejich jednotnost. Společné logo bude použito na všech konferenčních materiálech a plakátech, které budou pro konferenci vytvořeny, a také mohou být využity sesterskými agenturami a JRC pro jejich zasedání v souvislosti s konferencí.

Další podrobnosti k programu, registraci a výzvě k abstraktům budou následovat.

Zájemci mohou sledovat webové stránky konference a zaslat organizátorům svoje kontaktní údaje kliknutím na tlačítko registrace, pokud si přejí být upozorněni, jakmile budou k dispozici další informace.

 

Další informace o společném vědeckém programu lze najít na webových stránkách partnerů konference.Informace ke konferenci "JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost”, zveřejněné na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz:

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021