Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké informace o mykotoxinech a přírodních rostlinných toxinech do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Spolupráce dle čl. 36 - Archiv > Spolupráce dle čl. 36 - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Vědecké informace o mykotoxinech a přírodních rostlinných toxinech

Vydáno: 9.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
Jednotlivé členské státy EU navrhly kompetentní instituce, které mají být nápomocny EFSA v plnění jeho poslání (spolupráce s EFSA na základě článku 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002). Práce zajišťované těmito institucemi se týkají zejména:
 
– sběru dat,
– jiné přípravné práce související s vytvářením vědeckých stanovisek,
– jiné vědecké a technické podpory.
 
Ne všechny organizace na seznamu musí nezbytně tuto práci vykonávat. Pro jednotlivé úkoly vyhlašuje EFSA výběrová řízení, do kterých se vybrané organizace přihlašují. Organizace, které uspějí, získají od EFSA finanční prostředky.
 
Na základě článku 36 byla vypracována vědecká/technická zpráva “Vědecké informace o mykotoxinech a přírodních rostlinných toxinech” (viz příloha).
 
Zpráva uvádí informace týkající se:
 
– morfia, rostlinného toxinu obsaženého v semenech máku,
– alternaria toxinů v potravinách a krmivech,
– námelových alkaloidů v potravinách,
– moniliforminu v potravinách a krmivech,
– nivalenolu v krmivech,
– diacetoxyscirpenolu v potravinách a krmivech,
– sterigmatocystinu v potravinách a krmivech,
– phomopsinů v potravinách a krmivech.
 
Po krátkém úvodu jsou popsány plísně, které se podílejí na produkci jednotlivého specifického mykotoxinu. Následně se uvádějí fyzikálně-chemické vlastnosti, biosyntéza a chemická analýza, údaje o výskytu, postupy jejich snižování v období před a po sklizni, farmakokinetická hlediska (absorpce, distribuce, vylučování, metabolismus, přenos), toxicita (akutní, chronická). Informace o toxických látkách ve zprávě se opírají o současné poznatky.
 
Příloha: Scientific information on mycotoxins and natural plant toxicants (pdf, 2 MB, 467 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021