Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké stanovisko EFSA k některým aromatizujícím látkám v potravinách do kategorie

Potravinářská aditiva (Éčka) > Potravinářská aditiva (Éčka)
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vědecké stanovisko EFSA k některým aromatizujícím látkám v potravinách

Vydáno: 24.4.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Zpráva EFSA z 18. dubna 2012.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky (The Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids, CEF) byl požádán Evropskou komisí o vědecké stanovisko k potenciálním důsledkům konzumace chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu v členských zemích EU v rámci harmonizace evropského regulačního rámce pro tuto skupinu látek. Látky k aromatizaci potravin používané v EU jsou rozděleny do skupin na základě podobností chemické struktury a metabolismu. Vědci EFSA berou u hodnocení skupin látek určených k aromatizaci (FGE) v úvahu spotřebované množství, absorpci, metabolismus a údaje o toxicitě. Podle zadání se měl Panel CEF zejména zaměřit na aromatizující látky hodnocené Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) od roku 2000. Látky, které hodnocením úspěšně projdou, jsou zařazeny na seznam látek určených k aromatizaci, jež lze přidávat do potravin.

Revizi skupiny látek FGE.51 prováděl CEF z důvodu získání nových dat o těchto látkách. Celkem byla posuzována rizika spojená s příjmem 20 alicyklických ketonů, sekundárních alkoholů a esterů. U všech látek hodnocených z hlediska jejich škodlivosti v souvislosti s přijatým množstvím bylo nutné pro přesnější posouzení expozice lidského organismu použít metodu mTAMDI (Modified Theoretical Added Maximum Daily Intake).

Panel CEF souhlasí se závěrem JECFA: „Na úrovni odhadovaného příjmu nepředstavují hodnocené látky určené k aromatizaci potravin z hlediska bezpečnosti žádné riziko".

Dokumenty v originálním znění:
Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 51, Revision 1 (FGE.51Rev1):
Consideration of alicyclic ketones and secondary alcohols and related esters evaluated by the JECFA (59th meeting) structurally related to alicyclic ketones secondary alcohols and related esters in FGE.09Rev3 (2011)
Zdroj: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1170.htm
 

 

 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021