Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké stanovisko EFSA ke kantaxanthinu do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Vědecké stanovisko EFSA ke kantaxanthinu

Vydáno: 5.11.2010
Tisk článku

Úřad EFSA opakovaně přezkoumal rizika z použití karotenoidového barviva E 161 g, přípustného v EU jen do speciálních uzenin a do krmiv.
V rámci revize rizik z potravinářských barviv posuzoval úřad EFSA potenciální rizika z příjmu kantaxantinu (canthaxanthin, E 161g, CAS Registry Number 514-78-3), což je karotenoid sestávající především z all-trans-β-karoten-4,4’-dionu a malého množství dalších karotenoidů. Použití tohoto barviva je omezeno na barvení štrasburských párků v množství 15 mg/kg (směrnice 94/36/ES; vyhláška 4/2008 Sb.) a jako přídavek do krmiv za účelem dosažení výraznějšího zbarvení masa lososů, pstruhů, kuřat a zbarvení vaječných žloutků. Přídavek do krmiv je regulován:
- směrnicí 2003/7/ES  ze dne 24. ledna 2003, kterou se mění podmínky pro povolení kanthaxanthinu v krmivech v souladu se směrnicí  70/524/EHS; (max. obsah kantaxanthinu v krmivu: 25 mg/kg pro ryby a drůbež kromě nosnic, 8 mg/kg  pro nosnice) a
- nařízením 775/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES; (limit reziduí ve žloutku: 30 mg/kg; v mase pstruhů: 5 mg/kg; v mase lososů: 10 mg/kg; u drůbeže: 15 mg/kg jater, 2,5 mg/kg kůže).

Kantaxantin byl několikrát posuzován výborem JECFA a SCF (naposledy v r. 2000) a přijatelná denní dávka byla stanovena na ADI = 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Vzhledem k tomu, že nebylo specifikováno, zda se hodnota vztahuje na přírodní nebo  syntetické barvivo nebo na obě, provádělo se nové posouzení. Podle informace z průmyslu se používá barvivo vyrobené synteticky.
Byly posuzovány vlivy na zdraví z různých hledisek (genotoxicita, karcenogenita, vliv na reprodukci, alergie), ale toxicita je velmi nízká. Rozhodující však je riziko ukládání krystalů kanthaxanthinu v sítnici, i když problémy s viděním mohou nastat až při dlouhodobém příjmu vysokých dávek a jen u osob s určitými změnami sítnice. Hodnota NOAEL (nebyl pozorován škodlivý efekt) byla stanovena 15 mg/den (1 tableta), což u 60kg člověka odpovídá  0,25 mg kanthaxanthinu/kg tělesné hmotnosti /den.
Ke zvýšenému zatížení osob může dojít v případě vysoké konzumace štrasburských párků a/nebo ryb, u nichž bylo barvivo přidáno do krmiva (červenější barva svaloviny lososa). Průzkum příjmu u dětí však prokázal, že ani u dětí  nedojde k překročení ADI při vysoké konzumaci jmenovaných potravin. ADI je proto ponechána na hodnotě 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
EFSA však doporučuje, aby specifikace pro kantaxanthin byla upravena z hlediska obsahu těžkých kovů.

Stanovisko EFSA EFSA-Q-2008-249

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021