Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti a účinnosti kyseliny mléčné do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti a účinnosti kyseliny mléčné

Vydáno: 1.8.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Zpráva EFSA ze dne 26. 7. 2011.

Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti a účinnosti kyseliny mléčné při odstraňování mikrobiální kontaminace na povrchu jatečně upravených těl hovězího dobytka

Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro biologická nebezpečí (EFSA BIOHAZ) s panelem pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (Panel CEF) byly požádány o poskytnutí vědeckého stanoviska k návrhu amerického Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) na schválení kyseliny mléčné pro použití ke snížení mikrobiální kontaminace masa kůže, jatečně upravených těl, a odřezků.

Hodnocení je založeno na směrnici EFSA pro látky používané k odstraňování mikrobiální kontaminace z povrchu potravin živočišného původu. Je to revize revizí společných vodítek vědeckého panelu pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidané k potravinám (AFC) a Panelu BIOHAZ.

Vodítka vědeckých panelů EFSA se týkají se poskytování údajů pro posuzování bezpečnosti a účinnosti látek určených k odstraňování mikrobiální povrchové kontaminace potravin živočišného původu určených pro humánní spotřebu.

Vědecké stanoviska EFSA mj. také uvádí, že koncentraci kyseliny mléčné těsně před vstupem do systému čištění odpadních vod lze považovat za zanedbatelnou a z tohoto důvodu není nutné hodnocení rizik pro životní prostředí.

 EFSA doporučuje, aby si provozovatelé potravinářských podniků (v souladu s HACCP٭) během používání ověřili koncentraci kyseliny mléčné, teplotu použití a další faktory ovlivňujících její účinnost jako dekontaminačního prostředku.

Další informace a stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2317.htm


Zdroj: EFSA

٭ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem spotřebitelům. Systém je založen na prevenci.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021