Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva 2012 do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Bezpečnost potravin - archiv - kauzy > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva 2012

Vydáno: 23.1.2013
Tisk článku
Autor: MZe
Činnost Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva v roce 2012

Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva je poradním orgánem Ministerstva zemědělství (MZe) ustanovený v březnu 2006.

Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva je složený z nezávislých vědeckých a výzkumných pracovníků. V jeho působnosti je zejména:

  • posuzování údajů uvedených v žádostech o uvádění GM potravin a krmiv do oběhu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 ,
  • vydávání odborných stanovisek k těmto žádostem,
  • posuzování možného rizika pro zdraví lidí a zvířat plynoucí z GM potravin a krmiv,
  • informování MZe o současném stavu vědeckého poznání v uvedené oblasti,
  • podílet se na tvorbě legislativy EU v oblasti GMO,
  • z vlastní iniciativy zpracovávat materiály, vznášet podněty, popřípadě upozorňovat na specifické nebo nové problémy spadající do vlastní působnosti.

V roce 2012 bylo Vědeckým výborem posouzeno a předloženo MZe 17 stanovisek k povolení uvedení na trh, pěstování či obnovení povolení GM plodin viz tabulka. Dále se Vědecký výbor vyjádřil (negativně) k zákazu Francie pěstovat Bt kukuřici MON810 na svém území a podpořil tak stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA odmítl národní zákaz pěstování Bt kukuřice MON810 ve Francii, jelikož nebyl dostatečně vědecky podložen. Vědecký výbor stejně tak sofistikovaně argumentoval proti vědecké správnosti francouzské studie Gilles-Erica Séraliniho týkající se toxicity GM kukuřice NK603 (více zde). V roce 2012 se také tento tým nezávislých vědců podílel na legislativní úpravě Nařízení, které stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o povolení GM potravin a krmiv v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003 EP a R, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 641/2004 a (ES) č. 1981/2006

Stanovisko VV za rok 2012 zde

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
GMO

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021