Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecký výbor výživy zvířat a jeho činnost v roce 2021 do kategorie

Vědecké výbory > Vědecké výbory
Aktuality > Aktuality

Vědecký výbor výživy zvířat a jeho činnost v roce 2021

Vydáno: 20.1.2022
Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Vědecký výbor výživy zvířat zpracoval a zveřejnil v roce 2021 čtyři odborné studie.

Foto: Shutterstock

Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství.

Posouzení rizika musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. 

Vědecký výbor výživy zvířat je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021. 

Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jejich jednotlivých složek, reaguje na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat a zpracovává podklady pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na aktuální problémy týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Dále informuje vědeckou a odbornou veřejnost o aktuálních poznatcích týkajících se dané problematiky a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 

V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem čtyři odborné studie.

  • Diverzita potenciálních bakteriálních patogenů ve fugátu bioplynových stanic zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat (Ladislav Čermák, Eva Skřivanová)

  • Zkrmování hmyzích mouček u drůbeže (Martina Lichovníková)

  • Gram-pozitivní původci mastitid dojeného skotu a možnosti jejich eliminace pomocí olejů s obsahem mastných kyselin o střední délce řetězce (Eva Skřivanová, Klára Laloučková)

  • Rostlinné alternativy k antibiotické léčbě bakteriálních kožních infekcí hospodářských zvířat (Eva Skřivanová, Lucie Malá)

 

Vědecký výbor výživy zvířat v roce 2021 také uskutečnil konferenci s názvem „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021“. Konference měla slavnostní charakter, protože Výzkumný ústav živočišné výroby v tomto roce slavil 70 let od svého založení. 

Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého výboru výživy zvířat, naleznete na adrese https://vuzv.cz/vedecky-vybor-2/

 

Příloha:

Zpráva o činnosti Vědeckého výboru výživy zvířat v roce 2021 (pdf)

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021