Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná diskuse ke GM kukuřici MON89034 x MON88017 do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Veřejná diskuse ke GM kukuřici MON89034 x MON88017

Vydáno: 2.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Do 1.5.2010 se lze vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se GM kukuřice MON89034 x MON88017.
Firma Monsanto podala ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 žádost o povolení umístit na trh v EU GM kukuřici MON89034 x MON88017 rezistentní k hmyzu a tolerující herbicidy. O vědecké stanovisko k této aplikaci byl požádán vědecký panel pro GMO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–GMO).
Panel GMO posuzoval uvedenou GM kukuřici z hlediska využití pro potravinářské a krmivářské účely, import a zpracování. Pěstování v EU bylo vyloučeno. Panel GMO se proto ve svém vědeckém stanovisku nezabýval vlivem pěstování uvedené GM kukuřice na životní prostředí.
Panel GMO došel ve svém stanovisku k závěru, že GM kukuřice MON89034 x MON88017 je pro zamýšlené použití stejně bezpečná jako její konvenční protějšky. Je nepravděpodobné, že její zamýšlené využití bude mít jakékoliv škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. Stanovisko EFSA–GMO ze dne 30.3.2010 je v příloze. K uvedenému vědeckému stanovisku lze do 1.5.2010 podávat na předepsaném formuláři připomínky.
 
Příloha: Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2007-39) for the placing on the market of insect resistant and herbicide tolerant genetically modified maize MON89034 x MON88017 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (pdf, 291 kB, 28 stran)
 
Zdroj: EFSA
 
Postup schvalování GMO v EU
EFSA a posuzování rizika z GMO: publikace
Přehled stanovisek EFSA ke GM potravinám a krmivům
EFSA: veřejná diskuse ke směrnici pro posuzování environmentálního rizika GM plodin
Geneticky modifikované potraviny a krmiva (publikace MZe, 2010)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021