Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace EFSA k hodnocení cukrů v potravinách do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Veřejná konzultace EFSA k hodnocení cukrů v potravinách

Vydáno: 16.1.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Veřejná konzultace EFSA potrvá do 4. března 2018.

Úřad EFSA hledá zpětnou vazbu ke svému přístupu, který chce použít při nadcházejícím hodnocení cukrů v potravinách. Cílem hodnocení je stanovit mezní hodnotu pro příjem "volných" cukrů, která není spojena s nepříznivými účinky na zdraví.

Vědecký panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) vypracoval návrh protokolu, který definuje metody pro:

• shromažďování údajů (např. která data se mají použít pro hodnocení, jak je identifikovat a vybrat);
• posouzení příslušných důkazů;
• analyzování a propojení důkazů k vyvození závěrů, které budou základem vědeckého stanoviska.

Dominique Turck, předseda panelu NDA EFSA, uvedl: "Toto hodnocení je důležitou a komplexní prací, a proto chceme před jeho zahájením dát zúčastněným subjektům a veřejnosti možnost vyjádřit se k našemu přístupu.

"Těšíme se na komentáře a návrhy od vědecké komunity, které nám pomohou optimalizovat transparentnost i metodická úskalí tohoto hodnocení."

Zúčastněné strany mohou podat připomínky k protokolu do 4. března 2018.

Úřad EFSA uspořádá 13. února technickou schůzku v Bruselu, aby projednal metodiku, která bude použita při hodnocení. Registrace na mítink je již otevřená.

Pozadí
Volné cukry jsou tvořeny monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza) a disacharidy (sacharóza, laktóza, maltóza, trehalóza), které byly přidány do potravin výrobci nebo spotřebiteli, a dále cukry přirozeně se vyskytujícími v medu, sirupech, ovocných šťávách a koncentrátech ovocných šťáv.

Při hodnocení se budou zvažovat účinky na zdraví, do čehož bude zahrnut příjem a stav mikroživin, tělesná hmotnost a obezita, glukózová homeostáze a diabetes 2. typu, kardiovaskulární rizikové faktory a nemoci, funkce jater a zubní kazy.

Poradenství vyžádané národními úřady pro potraviny (Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska) má pomoci členským státům stanovit doporučení pro konzumaci volných cukrů a navrhnout výživová doporučení.

V roce 2010 EFSA poskytl doporučení pro dietární referenční hodnoty (DRVs) pro sacharidy a dietární vlákninu, kde byly zahrnuty i volné cukry (monosacharidy a disacharidy). V té době nebyly dostačující důkazy pro stanovení horní hranice pro denní příjem celkového nebo přidaného cukru.

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021