Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace k návrhu vodítek pro hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Veřejná konzultace k návrhu vodítek pro hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely

Vydáno: 21.2.2013
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Beránková
Veřejná konzultace probíhá do 18. 3. 2013.

Veřejná konzultace EFSA k návrhu vodítek pro  hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)

V  souladu s politikou otevřenosti a transparentnosti,  EFSA zahájil druhé kolo veřejné konzultace k návrhu vodítek pro  hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera – včela medonosná, Bombus spp. – čmelák a solitérní včely). EFSA chce tímto způsobem obdržet připomínky z vědecké komunity a od zainteresovaných subjektů (vládních institucí, zájmových organizací, univerzit, výzkumných ústavů atd.).  Dokument  má poskytovat vodítka  žadatelům a úředním orgánům v souvislosti  s posouzením přípravků na ochranu rostlin  a jejich aktivních látek podle nařízení  (ES) 1107/2009. První kolo veřejné konzultace bylo  spuštěno  od září do října 2012. Kapitoly dokumentu, které již  byly předloženy  veřejné konzultaci, jsou nyní  přepracovávány  se zřetelem  k přijatým komentářům.

Kapitoly pro druhé  kolo veřejné konzultace:
- Hodnocení rizik expozice vody (včetně povrchové vody, vody v kalužích, stokách)
- Hodnocení rizik – plán pro metabolity
- Neurčitost  analýz
- Související  dodatky a přílohy
  
EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy), aby předložily svá písemná vyjádření do 18. března 2013.

Přílohy:
DRAFT GUIDANCE OF EFSA
EFSA Public Consultation - Specific Privacy Statement

Zdroj:  http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/130215.htm

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021