Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace k vědeckému stanovisku o hodnocení pokynů EFSA pro molekulární charakterizaci a posouzení environmentálního rizika GM hmyzu do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Veřejná konzultace k vědeckému stanovisku o hodnocení pokynů EFSA pro molekulární charakterizaci a posouzení environmentálního rizika GM hmyzu

Vydáno: 25.2.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Konečný termín pro podávání připomínek je 17. dubna 2020.

Veřejná konzultace k vědeckému stanovisku skupiny GMO o hodnocení pokynů EFSA pro molekulární charakterizaci a posouzení environmentálního rizika GM hmyzu vyvinutého technologií „gene drives“

Dokument (1.09 MB)
Prohlášení o ochraně osobních údajů (129.85 KB)


Panel EFSA pro GMO zahájil otevřenou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska o hodnocení stávajících pokynů EFSA, týkajících se molekulární charakterizace a posouzení environmentálního rizika hmyzu geneticky modifikovaného za využití technologie „gene drives“.


V souladu s mandátem Evropské komise toto stanovisko posuzuje, zda:

  • úmyslné vypuštění hmyzu modifikovaného prostřednictvím „gene drive“ by mohlo představovat potenciální nová nebezpečí a rizika pro zdraví lidí/zvířat a pro životní prostředí;
  • vědecké aspekty/požadavky uvedené v již dříve zveřejněných pokynech pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných zvířat (EFSA, 2012 a 2013) jsou adekvátní pro molekulární charakterizaci a posouzení environmentálního rizika u hmyzu s „gene drive“;
  • je třeba aktualizovat pokyny týkající se předchozích dokumentů (EFSA, 2012 a 2013).


Zúčastněné strany byly vyzvány, aby do 17. dubna 2020 předložily písemné připomínky a použily k tomuto účelu elektronickou šablonu uvedenou na adrese:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GeneDrive_PublicConsultation.  
Dále byly upozorněny, že po 2 hodinách nečinnosti vyprší pracovní relace a připomínky podané po této době nebudou zaznamenány a předány. Další údaje na doplnění komentářů nebo souboru je třeba zaslat na  e-mailovou adresu: GMO.PublicConsul.EUS.001@efsa.europa.eu.

EFSA upozorňuje, že komentáře nebudou brány v úvahu, pokud budou podány po termínu uzávěrky konzultace, budou prezentovány v jakékoli jiné formě, než je stanoveno v pokynech a šabloně; nebudou souviset s obsahem dokumentu; budou obsahovat stížnosti proti institucím, osobní obvinění, nepodstatné nebo urážlivé výroky či materiál a budou se týkat aspektů politiky nebo řízení rizik, které nesouvisí s činností EFSA.

Úřad EFSA posoudí všechny připomínky zúčastněných stran, které byly předloženy v souladu s výše uvedenými kritérii. Připomínky budou dále posouzeny panelem EFSA pro GMO a pokud budou shledány relevantními, budou zohledněny.

Příspěvky chráněné autorskými právy
Osoby nebo organizace, které se účastní veřejné konzultace EFSA, musí disponovat veškerými právy nezbytnými pro podání příspěvků a následné zveřejnění úřadem EFSA. Komentáře by měly být mimo jiné chráněny autorskými právy a při zveřejňování všech příspěvků by měla být zohledněna politika transparentnosti a praxe úřadu EFSA. V případě, že příspěvky reprodukují obsah/materiál třetích stran v podobě tabulek, grafů nebo obrázků, měl by respondent veřejné konzultace nejprve získat požadovaná povolení držitele práv.

Zveřejňování příspěvků
Příspěvky budou zveřejněny (jako součást zprávy EFSA publikované spolu s konečným vědeckým stanoviskem) a mohou být úřadem EFSA znovu použity v jiném kontextu. Příspěvky předložené jednotlivci osobně budou zveřejněny jako takové s uvedením jména a příjmení autora, pokud respondent neposkytne opodstatněné odůvodnění ochrany. Příspěvky podané jménem organizace budou rovněž veřejně přístupné.

Odeslání připomínek (termín: 17. dubna 2020)


Referenční dokumenty
EFSA (European Food Safety Authority), 2012. Scientific Opinion on the Guidance on the risk assessment of food and feed from genetically modified animals and animal health and welfare aspects. EFSA Journal, 10, 1–43.

EFSA (European Food Safety Authority), 2013. Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified animals. EFSA Journal, 11, 1–190 .

 

Zdroj: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-scientific-opinion-evaluation

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021