Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace: Přezkoumání rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí do kategorie

Aktuality > Aktuality

Veřejná konzultace: Přezkoumání rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Vydáno: 1.9.2021
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Online veřejná konzultace je otevřena do 21. 10. 2021.

Foto: Shutterstock

Evropská Komise přezkoumává pravidla EU určená k ochraně mořského prostředí. Na základě iniciativ oznámených v rámci evropské Zelené dohody, zejména Akčního plánu pro nulové znečištění a strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030, by se tímto přehodnocením mělo dosáhnout toho, že se evropské mořské prostředí bude řídit jednotným rámcem (pravidly), který umožní udržovat mořské prostředí čisté a zdravé, při jeho udržitelném využívání.

Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (Marine Strategy Framework Directive - MSFD) je hlavním nástrojem EU pro ochranu mořského prostředí. Jejím cílem je udržet zdravé, produktivní a odolné mořské ekosystémy a zároveň zajistit udržitelnější využívání mořských zdrojů ve prospěch současných a budoucích generací. Směrnice umožňuje řešit kumulativní dopady lidských činností v jednom strategickém rámci. Zpráva Evropské Komise o strategii pro mořské prostředí zveřejněná v červnu 2020 odhalila, že zatímco rámec EU pro ochranu mořského prostředí je jedním z nejkomplexnějších a nejambicióznějších na celém světě, tak na druhou stranu stále existují jisté výzvy, kterými je potřeba se zabývat. Jedná se například o přebytek živin, hluk pod vodou, plastový odpad a další druhy znečištění v mořích a oceánech a také o neudržitelné rybolovné postupy.

Přezkoumání Směrnice se podrobněji zaměří na to, jaké výsledky přineslo její dosavadní používání, a posoudí její důležitost v kontextu evropské Zelené dohody. Evropská Komise spustila online veřejnou konzultaci, která umožní shromáždit názory občanů, institucí a organizací z veřejného a soukromého sektoru na to, jak výše zmíněné výzvy řešit. Občané a organizace se mohou podělit o své názory na potenciální cíle a opatření nové Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí do 21. října 2021. Směrnice a připomínky zaslané v rámci veřejné konzultace budou přezkoumány do poloviny roku 2023 a v nutných případech budou zapracovány dodatky / změny.

 

Zdroj: Evropská Komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021