Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti českého zemědělství do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti českého zemědělství

Vydáno: 26.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ze dne 26.3.2010.
Ministerstvo zemědělství připravuje materiál „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Aby se k přípravě tohoto materiálu mohla zapojit také široká veřejnost, probíhala během února na internetových stránkách eAgri veřejná konzultace k tomuto tématu.

V rámci veřejné konzultace bylo zasláno celkem 102 příspěvků, kterými se nyní bude zabývat Skupina pro strategické otázky v zemědělství.  Respondenti se vyjadřovali k otázkám významu a role českého zemědělství, k jeho silným a slabým stránkám, k výzvám a překážkám a k návrhům na řešení.

Obdržené příspěvky lze stručně shrnout následovně: Význam a úloha zemědělství jsou ve velké míře spatřovány v soběstačnosti výroby potravin, tvorbě a údržbě krajiny a výrobě kvalitních a zdravých potravin. Za silnou stránku je nejčastěji považována vysoká koncentrace zemědělské výroby a výhody z ní plynoucí, kvalifikovaná pracovní síla a tradice.

Slabým stránkám vévodí nerovné podmínky v rámci EU a rozdílná úroveň podpor. S určitým odstupem pak následují byrokracie a skutečnost, že jen málo půdy a dalšího majetku je ve vlastnictví samotných zemědělců, což vede k horší motivaci k hospodaření.  Jako další slabá stránka bylo uvedeno jednání nadnárodních obchodních řetězců.

V případě výzev nebyly odpovědi tak jednoznačné, nejčastěji bylo uvedeno zlepšení tváře venkova, zajištění odbytu produkce za přijatelné ceny, provedení komplexních pozemkových úprav a zaměření se na kvalitu produkce. Ani v oblasti překážek nebyl výsledek jednoznačný a názory se různily. Nejčastěji zmiňovanou překážkou byla dotační politika EU a zbytečná národní legislativa nad rámec norem EU, nárůst byrokracie a povýšení zisku nad kvalitu.

Konkrétní návrhy řešení spočívaly ve čtvrtině případů v nastolení rovných podmínek, vyrovnání úrovně zemědělských podpor v rámci EU, dále mediální podpora spotřeby potravin vyrobených v ČR, zrušení, případně omezení dotací, provedení komplexních pozemkových úprav, vytvoření podporovaných modelů hospodaření pro regiony, odstranění nebo snížení byrokracie, korekce chování obchodních řetězců a omezení počtu úředníků resortu zemědělství.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021