Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Veterinární dozor cvičil v jižních Čechách ve dnech 17. až 19. 6. 2019 spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Veterinární dozor cvičil v jižních Čechách ve dnech 17. až 19. 6. 2019 spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

Vydáno: 19.6.2019
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 19. 6. 2019

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila ve dnech 17. až 19. 6. 2019 podobně jako v předchozích letech ve spolupráci s veterinární službou Armády České republiky, Policií ČR a ministerstvem zemědělství ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku součinnostní cvičení. Hlavním tématem již tradiční akce, během které její účastníci prověřují svou teoretickou i praktickou připravenost a procvičují vzájemnou spolupráci pro případy výskytu nebezpečných nákaz zvířat, byla letos vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka), africký mor prasat (AMP) a slintavka a kulhavka (SLAK).

Cvičení bylo letos rozděleno do tří dnů. První den byl věnován teorii. Zástupci krajských veterinárních správ (KVS) ve svých prezentacích představili svou činnost, a to zejména ve vztahu k výše uvedeným nákazám. Zástupce Policie ČR zrekapituloval v mezinárodním kontextu zapojení policejních ostřelovačů při odlovu divokých prasat v zamořené oblasti na Zlínsku. Přítomné posluchače pak velmi zaujala prezentace zástupkyně Kriminalistického ústavu PČR věnovaná odhadu stáří nalezeného uhynulého těla zvířete.

Druhý den byl věnován praktické části cvičení. Ta zahrnovala mimo jiné nácvik vstupu do hospodářství podezřelého z výskytu nebezpečné nákazy včetně manipulace se zvířaty, jejich klinického vyšetření a odběru vzorků.

Z hlediska odborné veřejnosti i médií byl jako obvykle zajímavý především dnešní tzv. ukázkový den za účasti několika desítek pozvaných hostů. Po teoretické části věnované aktuální nákazové situaci či úloze vojenské veterinární služby při řešení krizových situací veterinárního charakteru a prezentaci činností KVS následoval přesun do hospodářství Květušín a v něm praktické ukázky prováděné Pohotovostním střediskem pro mimořádné situace.

Pozvaní hosté zde mohli vidět například vstup a výstup úředních veterinárních lékařů do hospodářství při podezření na výskyt slintavky a kulhavky, AMP a ptačí chřipky, včetně odběru a odvozu odebraných vzorků. Úřední i vojenští lékaři pak předvedli používanou techniku a vybavení. Proběhl také nácvik utracení hospodářských zvířat a likvidace úlu zasaženého nákazou.

„Podobná cvičení umožňují prověřit teoretickou a praktickou připravenost a spolupráci jednotlivých složek pro případ krizových situací. Pomáhají nám také zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O tom, že je nutné být na krizové situace připraven, se pracovníci veterinárního dozoru přesvědčili v předchozích dvou letech opakovaně. Území České republiky nejprve v lednu 2017 po deseti letech zasáhla vysoce patogenní ptačí chřipka a následně se koncem června v okrese Zlín objevil právě výše uvedený africký mor prasat. I díky dobré připravenosti veterinárního dozoru se podařilo obě nákazy zdolat a ČR se opět může pyšnit statusy bez jejich výskytu důležitými zejména pro zahraniční obchod s živočišnými komoditami.  

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018