Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Většina laboratoří na světě dokáže stanovit melamin do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Většina laboratoří na světě dokáže stanovit melamin

Vydáno: 29.5.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Studie Evropské komise prokázala, že laboratoře na světě zareagovaly na výskyt melaminu v potravinách.
Nová studie, kterou provedlo Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), zjistila, že většina laboratoří na světě je schopná rutinně testovat přítomnost melaminu v potravinách. To znamená, že globální odpověď na čínské kontaminované mléko byla účinná.
JRC se dotázalo laboratoří po světě, zda jsou ochotné se zúčastnit testu, který by prokázal jejich kompetenci provádět analýzu melaminu. Do studie se přihlásilo 114 analytických laboratoří z 31 zemí. Pečlivě připravené vzorky kontaminovaného sušeného mléka a směsi na pečivo byly rozeslány laboratořím. Laboratoře, které neznaly obsah melaminu ve vzorcích, se snažily co nejpřesněji zjistit jeho koncentraci ve vzorku a tu pak zaslaly JRC.
V JRC zjistili, že u 74 % vzorků sušeného mléka ze 114 a 73 % vzorků směsi na pečivo ze 112 byly naměřené hodnoty v akceptovatelném rozsahu. Laboratorní výsledky byly také porovnány z hlediska použitých metod. Zjistilo se, že nejpřesnější výsledky poskytla izotopová analýza. Podrobnější analýza vlivu metod a instrumentace na výsledky je k dispozici ve zprávě “Test způsobilosti stanovit melamin 2009: Posouzení schopnosti kontrolních laboratoří stanovit melamin v sušeném odstředěném mléku a potravinách obsahujících škrob” (viz příloha).
 
Příloha: Melamine Proficiency Test 2009 (pdf, 928 kB, 62 stran)
 
Zdroj: IFT (21.5.2009)

SZPI šetřila případ potraviny s melaminem
Z trhu byl stažen výrobek s melaminem
ICBP informuje o melaminu
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021