Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Více GM kukuřice do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Více GM kukuřice

Vydáno: 26.2.2009
Tisk článku
Farmáři v sedmi zemích Evropské unie včetně České republiky a Slovenska loni výrazně zvýšili produkci geneticky modifikované kukuřice a téměř tím nahradili výpadek Francie, která loni pěstování této plodiny zakázala.
Farmáři v sedmi zemích Evropské unie včetně České republiky a Slovenska loni výrazně zvýšili produkci geneticky modifikované kukuřice a téměř tím nahradili výpadek Francie, která loni pěstování této plodiny zakázala. „Celosvětová rozloha plochy oseté geneticky modifikovanými plodinami (GMO) se loni rozrostla o 9,4 procenta na 125 milionů hektarů,“ sdělila mezinárodní agentura pro agrobiotechnologie ISAAA.
V EU se loni plocha osetá Bt-kukuřicí odolnou proti zavíječi, jedinou GM plodinou povolenou v unii pěstovat, dostala na 107 719 hektarů. V roce 2007 pěstovalo sedm zemí EU bez Francie tuto plodinu na 88 673 hektarech a ve Francii to tehdy bylo na více než 21 000 hektarech.
V pěstování GM kukuřice v Evropě vede Španělsko, které ji mělo loni na více než 79 000 hektarech. Následuje s odstupem Česká republika, kde se osetá plocha zvýšila o více než 60 procent na 8380 hektarů. Na Slovensku oseli Bt-kukuřicí 1900 hektarů, více než dvojnásobek předloňské plochy. Výrazný nárůst zaznamenalo Polsko a Rumunsko.
Celkově je ale plocha osetá GMO v Evropě v poměru k asi 60 milionům hektarů celkové plochy oseté obilovinami velmi malá. Evropští spotřebitelé pod tlakem kampaní zelených organizací chovají vůči biotechnologickým produktům ostražitý postoj, třebaže vědci jejich obavy o bezpečnost těchto potravin vyvracejí. Odvětví biotechnologií si stěžuje, že EU neustále odkládá žádosti o povolování nových produktů, a tím maří nákladné investice.
EU tak v pěstování nových plodin silně zaostává za ostatním světem. Největší plochy oseté geneticky modifikovanými plodinami se nacházejí v USA, Argentině a Brazílii.
Plochy oseté v EU v posledních dvou letech GM plodinami (ha)
 
2008
2007
ČR
8 380
5 000
Německo
3 173
2 685
Polsko
3 000
327
Portugalsko
4 851
4 263
Rumunsko
7 146
350
Slovensko
1 900
900
Španělsko
79 269
75 148
Zemědělský týdeník, 12, 2009, č. 8, s. 5
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021