Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vitamin D a ženské zdraví do kategorie

Aktuality > Aktuality

Vitamin D a ženské zdraví

Vydáno: 18.7.2022
Tisk článku
Autor: CZVP SZÚ
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

V dnešní době si stále více uvědomujeme rozdíly mezi pohlavími. Existují zřetelné rozdíly ve zdravotním stavu mezi pohlavími, což je ovlivněno geny. Je zajímavé, že hladina vitaminu D (hovoříme o vitaminu D3) souvisí s několika zdravotními stavy, které se častěji vyskytují u žen než u mužů. Několik zajímavých odborných postřehů vám nyní nabízíme. 

Mezi zdravotní problémy patří známá osteoporóza. Vitamin D ovlivňuje fyziologii kostí, má především vliv na hladinu vápníku a fosforu. Osteoporóza znamená snížení hustoty kosti. Má za následek zhoršení mikro-architektury kostní tkáně. Stárnutí je hlavním rizikovým faktorem osteoporózy u mužů i žen, ale existují rozdíly mezi oběma pohlavími.

Zajímavá záležitost je vliv vitaminu D na plodnost a těhotenství. Často postihuje až 10-15 párů. Ještě vše neznáme, ale víme z experimentů, že nedostatek vitaminu D omezuje reprodukční schopnost, ale není to spojeno s nedostatkem vápníku. Často se zmiňují některé stavy, jako je endometrióza a syndrom poly-cystických vaječníků (PCOS) i výkyvy pohlavních hormonů i u vlastně zdravých žen.

Nedostatek vitaminu D v těhotenství může již v počátku ovlivnit výsledky po početí. Během těhotenství se popisuje i vyšší riziko pre-eklampsie, těhotenské cukrovky, předčasného porodu a např. i nízké porodní hmotnosti novorozence. Ještě nemáme dostatek důkazů, ale studujeme situaci.

Jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen je na rakovinu prsu. Některé studie (přes 20 studií) hovoří o výživě a ukazují, že dostatečný přívod vitaminu D může chránit před rakovinou prsu. Jak optimální hladina vitaminu D ovlivňuje riziko vzniku rakoviny? Bylo navrhnuto dokonce 5 strategií mechanizmů prevence.

Ženy jsou často postiženy Alzheimerovou chorobou (AD). Ještě vše nevíme, ale výzkum určité souvislosti s hladinou vitaminu D to popisuje. Studie z roku 2018 zjistila, že hodnota 25-OH vitaminu D snižovala výskyt AD do hodnot až cca 90 nmol/litr krevního séra (asi 35 ng/ml). Meta-analýza z roku 2019 pozorovala významné souvislosti mezi nedostatkem vitaminu D a demencí a AD. Klademe si otázku, zda nedostatek vitaminu D může způsobit ztrátu paměti. Mozek vykazuje schopnost produkovat a přijímat aktivní formu vitaminu D, která podporuje neurotransmisi, synaptickou plasticitu a neuroprotekci. Studie prokázala, že 1,25(OH)2D stimuluje fagocytózu a odstraňování amyloidních plaků (klasický znak AD) buňkami vrozené imunity a že strava obohacená o vitamin D může snížit počet plaků u zvířecích modelů AD.

Vitamin D je dlouho spojován s náladou. Nízké koncentrace vitaminu D jsou spojovány s různými duševními a neuropsychiatrickými poruchami. U žen byl trvale zjištěn vyšší výskyt depresí i úzkostí ve srovnání s muži. I když tyto rozdíly mezi pohlavími lze částečně vysvětlit rozdíly s duševním zdravím a socioekonomickými faktory, mezi pohlavími stojí také biologické faktory. Pohlavní hormony hrají významnou roli ve zvýšené převaze skóre depresí u žen. V životě ženy dochází v několika obdobích k hlubokým hormonálním změnám, včetně dospívání, těhotenství, po porodu, peri-menopauzy a menopauzy. Příjem vitaminu D sice ženu nezbaví těchto biologických zkušeností, které zvyšují riziko depresivních příznaků. Stále častěji se objevuje vědecký názor, že nedostatek vitaminu D souvisí s patofyziologií deprese. Myslíme si, že jsou čtyři odlišné biologické mechanismy. V různých oblastech mozku jsou rozmístěny receptory vitaminu D, které souvisejí se zpracováním emocí a afektivními poruchami. U lidí s depresí jsou nižší hladiny vitaminu D ve srovnání s kontrolními osobami. Vitamin D reguluje syntézu serotoninu, který souvisí s náladou. Vitaminu D hraje roli v regulaci zánětů, která se ukazuje relevantní pro patofyziologii deprese.

Závěrem bychom si mohli položit otázku, kolik vitaminu D člověk potřebuje?

Nedostatek vitaminu D je často definován jako hladina 25(OH)D < 50 nmol/litr krevního séra (20 ng/ml). Koncentrace nad 75 nmol/litr krevního séra jsou považovány za dostatečné (IOM). Pro starší osoby se také uvádí, že příjem vitaminu D pro ženy by měl být alespoň 15 ug/den (600 IU denně pro osoby do 70 let) a 20 ug/den (800 IU denně) pro starší osoby. Někteří odborníci uvádí raději pro starší osoby a pro ženy 25 ug/den (1000 IU na den). EFSA (2019) doporučuje adekvátní průměr 15 ug/den. V poslední době se také doporučuje kombinace vitaminu D s vitaminem K2. Informace vám rádi vysvětlí lékárníci při nákupu doplňku stravy, protože přes zimu vám UV slunce moc nepomůže. Musíme také popsat, jaké maximální dávky máme konzumovat, protože velmi vysoké dávky nás mohou poškozovat. EFSA doporučuje maximální limit pro ženy a dospělé osoby 100 ug/den (to je 4000 IU na den). 

Vitamin_D_a_zenske_zdravi.pdf Vitamin D a ženské zdraví (1,39 MB 16.07.2022 09:47)

prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZÚ, 16.7.2022


Zdroj: SZÚ

Foto: Shutterstock

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021