Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vliv životního prostředí na zdraví: přehled výzkumných projektů EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Vliv životního prostředí na zdraví: přehled výzkumných projektů EU

Vydáno: 9.9.2007
Tisk článku
Je k dispozici publikace Evropské komise obsahující výsledky výzkumných projektů řešených v 5. RP V&V.
Životní prostředí má značný vliv na zdraví člověka. Řada zdravotních problémů (rakovina, neplodnost, alergie, poruchy nerovového systému aj.) úzce souvisí s polutanty životního prostředí. Evropská komise prostřednictvím rámcových programů V & V podporuje výzkum zaměřený na zlepšení zdravotního stavu populace.
Přehled výzkumných projektů zabývajících se vlivem životního prostředí na zdraví člověka realizovaných za podpory Evropské komise v 5. rámcovém programu výzkumu (5. RP) byl vydán v roce 2007 jako publikace Evropské komise (ISBN – 978-92-79-05359-7) pod názvem “Výzkum EU zaměřený na životní prostředí a zdraví. Výsledky projektů financovaných 5. RP” (viz příloha).
V 5. RP existovalo celkem devět prioritních oblastí, na které se výzkum životního prostředí s dopadem na zdraví člověka zaměřoval, a sice:
– znečištění vzduchu,
– chemické látky,
– elektromagnetické pole,
– hluk,
– UV světlo a ionizující záření,
– mnohočetné zátěžové faktory,
– zátěžové faktory z vody,
– změna klimatu,
– nanočástice.
Nejvíce projektů bylo podáno k prvním dvěma prioritám, tj. celkem 61 projektů, které odčerpaly 73 % finančních prostředků přidělených na tuto oblast.
 
Příloha: EU Research on Environment and Health. Results from projects funded by the Fifth Framework Programme (pdf, 12,9 MB, 236 stran)
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021