Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vodítka pro výběr komparátorů pro hodnocení rizik GM rostlin, potravin a krmiv do kategorie

GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vodítka pro výběr komparátorů pro hodnocení rizik GM rostlin, potravin a krmiv

Vydáno: 25.5.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Dokument EFSA publikovaný 12. 11. 2010.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil aktualizovaná vodítka pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných (GM) rostlin a z nich získaných potravin a krmiv.

Dokument rozšiřuje předchozí vodítka EFSA z října roku 2010 a odráží nejnovější vědecké poznatky v oblastech, jako jsou hodnocení alergenicity a výběr konvenční rostliny, se kterou je GM rostlina porovnávána. Zavádí také novou statistickou metodiku pro další zlepšení hodnocení rizik z GM rostlin.

Stejně jako u všech předchozích dokumentů o geneticky modifikovaných organismech (GMO) se EFSA i v tomto případě zabýval výše uvedenou problematikou ve spolupráci s členskými státy Evropské unie a také se zainteresovanými vědci a organizacemi. Vodítka nastiňují metody a přístupy pro generování dat a jejich sběr a analýzu, jež musí být žadateli dodrženy při hodnocení rizik GM rostlin.

Metody a přístupy jsou v dokumentu podrobně vysvětleny ve vztahu k různým komponentům hodnocení rizik, jako jsou molekulární charakteristika, design polních pokusů, analýza složení, toxikologické hodnocení, alergenicita a nutriční hodnocení. Vodítka zároveň pomohou Evropské komisi při přípravě právního rámce pro hodnocení rizik z geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Tento důležitý dokument je výsledkem několikaleté práce Panelu EFSA pro GMO a přispívají mj. rovněž k dalšímu zvyšování úrovně ochrany spotřebitele před potencionálními riziky spojenými s používáním GM potravin a krmiv.

Podrobné informace a vodítka můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1879.htm

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021