Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel České republiky do kategorie

Aktuality > Aktuality

Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel České republiky

Vydáno: 13.9.2021
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí Ministerstva zemědělství (MZe) 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů vodovodů a 531 kilometrů kanalizací. Na vodní hospodářství poskytlo loni MZe dotace ve výši 3,4 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020, takzvané Modré zprávy, kterou dnes MZe předložilo vládě.

MZe v roce 2020 spravovalo 16 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství, z toho bylo 14 národních a dva financované z národních a nadnárodních zdrojů. Celkově na ně poskytlo 3,4 miliardy korun.

Naše finanční pomoc na výstavbu a obnovu vodovodů a kanalizací loni přesáhla jednu miliardu korun. Více než tři čtvrtě miliardy jsme poskytli na prevenci před povodněmi, například na výstavbu poldrů, ochranných hrází nebo zvyšování kapacity vodních toků. Přes půl miliardy korun šlo na obnovu malých vodních toků a nádrží. Prostředky jsme směřovali také na zmírnění dopadů sucha a na zemědělské závlahy,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Loni bylo v České republice zásobováno pitnou vodou z vodovodů 10,13 milionu lidí, což představuje 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 121 kilometrů a dosáhla 79 104 kilometrů. Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodních systémů zvýšila počet zásobených obyvatel o 36 295. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 25 005 kusů a dosáhl počtu 2 206 798 kusů. Ve všech vodovodech bylo distribuováno 589,4 milionů m3 pitné vody. Spotřeba vody klesla o 4,6 litru/osobu/den na 129,2 litru/osobu/den. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v Karlovarském kraji (100 %), v Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (99,9 %), nejnižší byl v kraji Plzeňském (85,7 %) a Středočeském (85,9 %).

V roce 2020 žilo v domech napojených na kanalizaci 9,21 milionu lidí, to je 86,1 % z celkového počtu obyvatel ČR. Počet lidí napojených na kanalizaci vzrostl o 90 455. Délka kanalizační sítě byla prodloužena o 531 kilometrů a dosáhla 49 680 kilometrů. Počet čistíren odpadních vod se zvýšil o 64 na 2 795. Nejvyšší podíl obyvatel napojených na kanalizaci byl v Karlovarském kraji (100,0 %) a hlavním městě Praze (99,1 %), nejnižší podíl byl v Libereckém (73,9 %) a v Pardubickém kraji (74,7 %). Do kanalizací bylo vypuštěno (bez zpoplatněných srážkových vod) celkem 450,5 milionu m3 odpadních vod. Z tohoto bylo čištěno 97,5 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 439,3 milionu m3.

Průměrná cena bez DPH dosáhla v roce 2020 pro vodné 41,40 Kč/m3 a průměrná cena pro stočné 36,50 Kč/m3.

Českou republikou protéká téměř 100 tisíc kilometrů vodních toků s přirozenými i upravenými koryty. Na péči o ně vynaložili v roce 2020 správci vodních toků v působnosti MZe celkem 3,2 miliardy korun, obdobně jako v předchozím roce. V ČR se nachází přibližně 24 tisíc rybníků a vodních nádrží o celkové ploše 52 tisíc hektarů. V roce 2020 bylo vyloveno 20,4 tisíc tun tržních ryb.

Rok 2020 byl z hydrologického hlediska rozmanitý. Od ledna do května převažovaly podprůměrné hodnoty průtoků ve všech sledovaných povodích, pouze v únoru se v důsledku srážek a odtávání sněhu průtoky přiblížily průměru nebo dosahovaly i mírně nadprůměrných hodnot. Hydrologické sucho bylo nejhorší v dubnu a na začátku května, kdy poklesly průměrné průtoky k minimálním hodnotám. Od konce května se díky vydatným srážkám hydrologická situace výrazně zlepšila.

Srážkově byl rok 2020 nadnormální, průměrný roční úhrn srážek 766 mm představuje 112 % normálu za období 1981–2010. Jde o desátý nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961. Teplotně byl rok 2020 silně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu (9,1 °C) byla o 1,2 °C vyšší než normál za období 1981–2010. Společně s roky 2000 a 2007 se tak rok 2020 řadí jako 5. až 7. nejteplejší v období od roku 1961. Předešlé dva roky 2018 a 2019 byly teplejší s průměrnou roční teplotou 9,6 a 9,5 °C.


Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Foto: Shutterstock 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021